Ľudové náhrobníky Gemera-Malohontu a Novohradu

Ľudové náhrobníky Gemera-Malohontu a Novohradu

17.04.2008 - 02.06.2008

Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová a Mgr. Ján Aláč
Cieľom výstavy je sprostredkovať návštevníkom rôznorodosť podôb ľudových náhrobníkov, rôznosť materiálov, z ktorých vznikali, ale i bohatosť na nich využívaných znakov a symbolov v regiónoch Gemer-Malohont a Novohrad. Ľudové náhrobníky, ktoré sú prejavom úcty pozostalých konkrétnym zosnulým, v mnohom vypovedajú i o priestore ako celku. Výstava sa snaží naznačiť i šírku tejto výpovede.

 

 

 

 

Fotografie z vernisáže:

 

Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky
Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky
Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky
Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky Ľudové náhrobníky  

 

 

 

 

 

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS