VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Graf celkovej návštevnosti GMM v roku 2008

Graf návštevnosti za rok 2008

Graf návštevnosti expozícií a výstav GMM v roku 2008

Graf návštevnosti expozícií a výstav za rok 2008

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS