Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár

22.05.2008, od 11.00 hod.

Podujatie konané pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.

Miesto konania seminára: Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Archeologický ústav SAV v Nitre
Slovenská archeologická spoločnosť v Nitre
Banskobystrický samosprávny kraj a Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

 

Program:

10:30 – 11:00 Prezentácia účastníkov
11:00 – 11:15 Otvorenie seminára a privítanie účastníkov riaditeľkou múzea – PhDr. Oľgou Bodorovou
11:15 – 11:45 O. Ožďáni: K problematike mladého eneolitu v oblasti Gemera a Novohradu
11:45 – 12:15 R. Malček: Praveké osídlenie obcí Figa a Stránska
12:15 – 12:45 J. Hunka: Historický význam nálezov mincí z Gemera
12:45 – 13:15 A. Botoš: Turecký hrad Rimavská Sobota - Sobôtka.
                        Niekoľko poznámok k poznaniu tureckých hradov v Uhorsku
13:15 – 13:45 E. Fottová: Stredoveká Figa
13:45 – 14:00 E. Fottová: Bronzový depot zo Stránskej
14:00 – 14:30 Diskusia

 

Fotografie z podujatia:

 

Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár
Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár
Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS