Protifašistický odboj a SNP v Gemeri - Malohonte

19.12.2008, 13.00 hod.

 

Otvorenie novej stálej expozície pod záštitou Milana Murgaša, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

 

Nová moderne koncipovaná stála expozícia poskytne návštevníkom komplexný pohľadu na problematiku protifašistického odboja v regióne Gemer-Malohont. Prostredníctvom trojrozmerných artefaktov, rozsiahleho fotografického materiálu, ale i audiovizuálnych prezentácií budú okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie, ale i dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž, nemecká okupácia,..

 

Fotografie z výstavy nájdete vo Fotogalérii

Fotografie z otvorenia výstavy:

 

Protifašistický odboj Protifašistický odboj Protifašistický odboj Protifašistický odboj Protifašistický odboj
Protifašistický odboj Protifašistický odboj Protifašistický odboj Protifašistický odboj Protifašistický odboj
Protifašistický odboj Protifašistický odboj Protifašistický odboj Protifašistický odboj Protifašistický odboj
    Protifašistický odboj    

 

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS