Rieka Slaná

09.04.2008 - 30.05.2008

Komisárka: Mgr. Monika Gálffyová
Rieka Slaná je jednou z najvýznamnejších riek regiónu Gemera-Malohontu. Na výstave sa návštevníci prostredníctvom fotografií, máp a preparátov oboznámia s dolným úsekom rieky od obce Bretka po slovensko-maďarskú štátnu hranicu, vývinom rieky v geologických dobách, zmenami, ktorými za posledných sto rokov prešla, rastlinami, bezstavovcami, rybami, obojživelníkmi, plazmi, vtákmi a cicavcami, ktoré v nej a v jej okolí žijú, spôsobmi jej hospodárskeho využitia a faktormi, ktoré ju ohrozujú.

 

Rieka Slaná - pozvánka

 

 

Fotografie z vernisáže:

 

Rieka Slaná Rieka Slaná Rieka Slaná Rieka Slaná
Rieka Slaná Rieka Slaná Rieka Slaná Rieka Slaná
Rieka Slaná Rieka Slaná Rieka Slaná Rieka Slaná
Rieka Slaná Rieka Slaná Rieka Slaná Rieka Slaná
Rieka Slaná      

 

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS