Béla Bacskai – Spojený s rodnou zemou

Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou19.08.2010, vernisáž o 15.00 - 15.11.2010

Pozvánka v PDF

Komisári výstavy: Angelika Matušková a Andrea Németh Bozó

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci pripravilo výstavu pri príležitosti 75.výročia narodenia a 30. výročia úmrtia významného novohradského a gemerského umelca, akademického maliara Bélu Bacskaiho.
Narodil sa 26. 7. 1935 v Prši. V rokoch 1953 - 54 pracoval a študoval súkromne u lučenského grafika a maliara Júliusa Szabóa. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave navštevoval v r. 1955 - 62 v ateliéroch prof. Čemického, Želibského, Hložníka a Matejku. Usadil sa v Prši. Vystavoval doma /Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Komárno, Fiľakovo, Nitra, Dunajská Streda, Bratislava/ i v zahraničí / Praha, Moskva, Sofia/. Zomrel náhle a nečakane 7. novembra 1980 vo veku 45 rokov, je pochovaný v Prši.
Láska k rodnému kraju určila celé jeho výtvarné smerovanie - maliar krajiny. Bytostne s ňou spätý prenikal do jej podstaty a vždy mu slúžila ako inšpirácia. Tlmočil ju výtvarným jazykom expresívnej maľby, pričom v nej prevládajú teplé farby žltej, červenej a ich odtieňov. Výnimočné sú jeho akvarely, v ktorých ľahkosť a transparentnosť farebnosti posunul do nových polôh. Bol vynikajúcim kresliarom. Jeho najobľúbenejšia technika - tuš a drievko mu dovoľovala rýchle zachytenie reality. Vo svojej práci využíval aj grafické techniky - drevorez, drevoryt a linoryt, nestali sa však nosnými v jeho tvorbe. Jeho výtvarné snaženie sa prejavilo aj v sochárstve v podobe drevených plastík.
Inštalácia výstavy v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote je druhou v poradí po jej úspešnej premiére v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Predstavuje to najlepšie, čo počas svojho krátkeho, ale veľmi plodného života Béla Bacskai vytvoril.

 

Fotografie z výstavy:

 

Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou
Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou
Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou
Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou
Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS