Rómovia v Gemeri - Malohonte

Rómovia v Gemeri - Malohonte24.03.2010 - 09.05.2010

Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová a PhDr. Oľga Bodorová

 

Výstava „Rómovia v Gemeri-Malohonte“ prezentuje prostredníctvom fotografií a trojrozmerných artefaktov, pochádzajúcich zo zbierkových fondov Gemersko-malohontského múzea, regionálnu rómsku kultúru a históriu. Vystavené exponáty sú výsledkom vedecko-výskumnej a akvizičnej činnosti múzea nielen od roku 1996, odkedy sa múzeum špecializuje na dokumentáciu rómskej kultúry, no pochádzajú tiež z období predchádzajúcich. Prostredníctvom nich prezentujeme tradičné rómske remeslá, ako kováčstvo, zastúpené výrobkami Igora Radiča z Klenovca, košikárstvo a výrobu z prútia dokumentujú košíky Ivana a Zoltána Baryovcov z Cakova a prútený nábytok Eleméra Baloga z Hodejova. V remeselnej činnosti našli uplatnenie aj ženy, ktoré sa venovali výrobe tzv. cigánskych tkaníc zhotovovaných na malých drevených krosienkach a výrobe rohoží z kukuričného šúpolia a slamy. O Rómoch je všeobecne známe, že väčšina z nich disponuje nadpriemerným hudobným nadaním a schopnosťou pomerne rýchlo sa učiť hrať na hudobné nástroje. Z množstva muzikantov pôsobiacich v regióne v minulosti a súčasnosti výstava prezentuje napríklad Cinku Pannu, Ernesta Danka a Júliusa Oláha-Šimu z Rimavskej Soboty či Eleméra Farkaša z Gemera.
V rámci výtvarného prejavu Rómov môžu návštevníci vidieť drevené plastiky a reliéfy rezbára Dezidera Fertőa z Gemerskej Vsi a kresby absolventa Katedry výtvarných umení UMB v Banskej Bystrici, výtvarníka Zsolta Szajka zo Včeliniec.
Nesporne zaujímavá je ľudová architektúra a spôsoby bývania Rómov, ktoré prezentujeme prostredníctvom fotografií rómskych obydlí z Rimavskej Soboty, Jesenského, Klenovca, Hodejova, Pavloviec a Rimavskej Píly. Mnohé o živote a kultúre Rómov vypovedá aj charakter ich odievania a stravovania, ktorým je venovaná záverečná časť výstavy.

 

Fotografie z výstavy:

 

Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte
Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte
Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte
Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte Rómovia v Gemeri - Malohonte

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS