Štefan Balázs – Mapovanie priestoru

Štefan Balázs – Mapovanie priestoru02.12.2011, vernisáž o 15.00 - 28.02.2012

Kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová

 

Výstava Štefana Balázsa Mapovanie priestoru nadväzuje na predošlé maliarske cykly geometrických štúdií máp a modelov Utópií, Nemiest a Labyrintov.
Balázsova maľba druhej polovice 80. rokov, kedy ukončil štúdium na VŠVU, charakteristická figurálnym expresívnym štýlom a tematickým zameraním na mýty a ich interpretácie a tvorba 90. rokov (veľkoformátové znakové maľby) patria do kontextu postmodernej maľby.
Balázsova maľba ako proces, ako myslenie a ako intuitívna vnútorná imaginácia priznávajú zaujatie autora pre maliarske médium a jeho analýzu.
Štefan Balázs – Mapovanie priestoruŠ. Balázs používa jazyk geometrie, nie priamym nadviazaním na abstraktné tendencie v umení, ale voľným narábaním s jeho formami a obsahmi. Identifikuje a interpretuje geometrické štruktúry tvarov nevedomia a citácie kultúrnych znakov s pojmami: kozmický systém, usporiadanie sveta, model a tvar sveta, životné cykly a elementy a psychologické modely zjednodušených systémov a tvarov – napríklad kruhu, elipsy, štvorca, symetrického a koncentrického mnohouholníka, rovnoramenného kríža, horizontálne a vertikálne orientovanej pásovej mreže.
Výstava prezentuje výber rozmerných malieb akrylom na plátne a kresby. Maľba pásovou plochou maliarskeho valca, oprostená od maliarskeho gesta a tvorivej náhody, umožňuje maliarovi hlbšiu koncentráciu. Využíva metódy teórie farby: napr. miešaním troch základných farieb. Používa tak komplexné farebné spektrum, čo podporuje ideu sveta ako jedného celku. Mapovania priestorov sú maliarske vizuálne modely sveta, cez zobrazenia ideálnych mýtických a civilizačných priestorov. Labyrinty v tvare hranatých a okrúhlych špirál sú pre Balázsa západnými mandalami, spájajúcimi racionálne štruktúry s duchovnými meditáciami.
V najnovších prácach znakovo a vizuálne, tvarovo a farebne interpretuje topografické modely a ideálne mapy mýtických miest: Atlantis 2011 a širokých vodných priestranstiev: Egeo Pelagos, Mesto na vode a ďalšie.
Gabriela Garlatyová

Štefan BALÁZS
Narodil sa 6. februára 1958 v Podbrezovej. Štúdium: 1979 – 1985 / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. 2000 – 2003 / VŠVU v Bratislave, Katedra maľby, doktorandské štúdium, (ArtD.), Prof. Rudolf Sikora, akad. mal.V r. 2005 habilitoval na docenta (Doc.), VŠVU, Bratislava. 1995 - 2011 Katedra výtvarnej tvorby, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent do 2004, 2004 - 2008 vedúci Katedry výtvarnej tvorby FHV UMB v Banskej Bystrici. Od 2008 docent na Akadémii umení Banská Bystrica, FVU, vedie Ateliér kresby. 2009-2011 prodekan Fakulty výtvarných umení AU.

 

Fotografie z výstavy:

 

Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru
Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru
Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru
Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru   Štefan Balázs – Mapovanie priestoru Štefan Balázs – Mapovanie priestoru

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS