Krúžkovanie vtákov

Krúžkovanie vtákov30.09.2011, vernisáž o 15.00 - 31.01.2012

 

Krúžkovanie vtákovGemersko-malohontské múzeum, zariadenie Bansko-bystrického samosprávneho kraja, sprístupní dňa 30. septembra 2011 o 15:00 hod vo svojich priestoroch výstavu pod názvom Krúžkovanie vtákov. Výstava predstaví návštevníkom krúžkovanie vtákov, jeden z významných spôsobov výskumu voľne žijúcich živočíchov - jeho históriu, súčasnosť, význam, metódy krúžkovania a krúžky používané na Slovensku. Výstava potrvá do 30. novembra 2011.

Krúžkovanie je jedným zo spôsobov individuálneho značenia vtákov a vedeckou metódou získavania informácií o živote vtákov. Vo forme, v akej ho dnes poznáme, sa používa od roku 1899. Vtáky sa krúžkujú buď ako mláďatá na hniezde alebo ako letuschopné, odchytené pomocou rozličných zariadení. Krúžky sa umiestňujú na nohu vtáka, najčastejšie na behák. Nápis a číselný kód na krúžku umožňujú individuálnu identifikáciu jedincov. Prvotným cieľom krúžkovania bolo zistiť zimoviská a migračné trasy vtákov. Pomocou krúžkovania je však možné zistiť odpoveď aj na mnoho iných otázok o vtáčom živote – napríklad ako dlho žijú jedince a jednotlivé druhy, koľko percent mláďat sa dožije ďalšieho roka, či sa dospelé vtáky vracajú na miesta, kde sa vyliahli, ako sa mení početnosť vtákov na určitom území v priebehu rokov a čo to ovplyvňuje. Údaje získané krúžkovaním sa tiež využívajú v ochrane prírody a druhovej ochrane.
Výstavou chceme návštevníkom predstaviť históriu krúžkovania vo svete a na území Slovenska, krúžkovanie v súčasnosti, význam krúžkovania, typy krúžkov a ich použitie, spôsob odchytu vtákov a tiež poradiť, čo robiť v prípade nájdenia vtáka s krúžkom. Návštevníci si budú môcť taktiež prezrieť všetky typy hliníkových ornitologických krúžkov používaných na Slovensku, nástroje používané pri krúžkovaní, nárazovú sieť na odchyt vtákov a „hlavný stan“ krúžkovacieho tábora.

 

 

Fotografie z vernisáže a výstavy:

 

Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov
Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov
Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov
Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov Krúžkovanie vtákov
    Krúžkovanie vtákov    

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS