"Rymoa Zumbota" – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku

Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku07.12.2011, vernisáž o 15.00 - 28.02.2012

Komisár výstavy: Mgr.Alexander Botoš

 

Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novovekuZ roku1271 pochádza prvá písomná zmienka o meste Rimavská Sobota, keď sa spomína v tvare „Rymoa Zumbota“. Sprístupnená výstava prezentuje zbierkové predmety, pochádzajúce z územia mesta Rimavská Sobota, z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku (13. stor. – 1. pol. 16. stor.), ako aj z obdobia novoveku (2. pol. 16. – 18. stor.). Prezentované zbierkové predmety boli objavené počas archeologických výskumov vykonaných na území mesta Rimavská Sobota.
Na výstave je predstavený bohatý nálezový fond, reprezentovaný predovšetkým keramickými nálezmi bielej stredovekej a novovekej keramiky zdobenej červenohnedým maľovaním. Okrem toho sú na výstave prezentované aj sklené nálezy, medzi ktorými si mimoriadnu pozornosť zasluhujú nálezy sklených kanvíc, ktoré sú imitáciou výrobkov benátskeho sklárstva. Na výstave sú prezentované aj nálezy komorových kachlíc, z konca 15. storočia, medzi ktorými si pozornosť zasluhujú kachlice s vyobrazením sv. Petra alebo heraldického leva. Výstava je doplnená kópiami stredovekých a novovekých listín, viažucich sa k dejinám Rimavskej Soboty.
Výstava sa koná pod záštitou predsedu BBSK, Vladimíra Maňku.
Sprístupnenou výstavou si chceme pripomenúť 740. výročie prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota a predstaviť jeho bohatú materiálnu kultúru v období stredoveku a novoveku.

 Alexander Botoš

 

Fotografie z vernisáže a výstavy:

 

Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku
Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku
Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS