130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

 

130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote14.09.2012, vernisáž o 17.30 – 14.01.2013
Komisár: PhDr.O.Bodorová a kurátori fondov

Výstavou múzeum oboznámi verejnosť s jeho históriou od Umelecko-archeologickej výstavy Gemerskej župy z roku 1882 až po súčasnosť s dôrazom na formovanie sa zbierkových fondov. Prostredníctvom rôznych druhov dokumentov, plagátov a 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobotefotografií, reflektujúcich minulosť i súčasnosť, sa predstaví bohatý archívny materiál Gemersko-malohontského múzea. Doplnený je o zbierky historického a výtvarného fondu. Z historického zbierkového fondu sú vystavené zbierky nadobudnuté počas pôsobenia prvého riaditeľa múzea Jána Fábryho v podobe cennej numizmatickej zbierky, medailí a vyznamenaní, školských učebných pomôcok a výrobkov cechových 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Soboteorganizácií. 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej SoboteV neposlednom rade sú vystavené relikvie a rekvizity vojnových období od 18. storočia až po prvú svetovú vojnu so zreteľom na vojnové konflikty 19. storočia. Zbierkový fond výtvarného umenia je zastúpený portrétmi autorov spätých s Gemer-Malohontom – Fratišek Plachy, Július Rudnay, Eduard Putra, Eugen Makovitz a Mikuláš Holéczy. Vystavené sú aj sochárske diela jedného z najslávnejších maďarských sochárov 19. storočia – Mikuláša Izsóa, žiaka Istvána Ferenczyho – mramorové vajíčko, jeho prvá práca a busta Sándora Petöfiho z prvej expozície z roku 1913. Zaujímavá je aj drevená socha sediaceho Krista – dar z pozostalosti maďarského básnika a dramatika Imricha Madácha. Časť výstavy má byť akousi rekonštrukciou prvej Umelecko-archeologickej výstavy Gemerskej župy z roku 1882. Najvzácnejšími zbierkami výstavy sú predmety, ktoré v septembri roku 1882 múzeu zapožičal Dionýz Andrássy (1835 – 1913), spravovateľ hradu Krásna Hôrka a pravdepodobne posledný mužský potomok vetvy Andrássyovcov z Krásnohorskej Dlhej Lúky. Zapožičaných bolo približne 30 predmetov a po 130-tich rokoch sa časť tejto zbierky opäť vráti do Rimavskej Soboty. Vystavené sú portréty Andrássyovcov, výrobky habánov a dve pušky a z fondu Gemersko-malohontského múzea 12 miniatúrnych portrétov uhorských šľachticov a tri portréty od Júliusa Sándyho.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote  

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota