Advent v Gemersko-malohontskom múzeu

17. - 20. 12. 2012

 

Advent v Gemersko-malohontskom múzeuAdvent je obdobie plné očakávania, je to čas prípravy tradičných jedál, zdobenia medovníkov, zhotovovania vianočných a novoročných ozdôb. Dávno zabudnuté a predsa trvale prítomné sú i zvyky a predstavy ľudu, ktorý žil v tomto regióne. V každej rozprávke, kolede, či vyzdobenom stromčeku je zakódovaná spomienka na časy minulé.
Počas Adventu Gemersko-malohontské múzeum pripravilo pre žiakov materských, základných a stredných škôl aktivity zamerané na výrobu vianočných ozdôb zo šúpolia a iného materiálu, zdobenie medovníkov, interaktívne prednášky o zvykoch a obyčajoch počas „stridžích dní“, čítanie vianočných rozprávok pre najmenších a výstavu betlehemov a vianočných stromčekov.

Program je určený len pre skupiny, návštevu je potrebné dohodnúť vopred!
Kontakt: Mgr. Elena Lindisová e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk

Vstupné: 0,50 €, deti do 6 rokov zdarma

 

Fotografie z podujatia:

 

Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu
Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu
Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu Advent v Gemersko-malohontskom múzeu  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota