Mesiac knihy, VII. ročník - Beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach

 

20.03.2012

 

V rámci VII. ročníka Mesiaca knihy sa v utorok 20. marca 2012 v expozičných priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutočnila beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach (2008). Etnologička, znalkyňa hrnčiarskej produkcie Gemera-Malohontu, autorka výstav doma i v zahraničí, riaditeľka Gemersko-malohontského múzea. Všetky tieto slová a omnoho viac charakterizujú jej nepretržitú 37 – ročnú muzeálnu prácu.
Rimavská Sobota na starých pohľadniciach, ktorá je výsledkom autorkinho záujmu o regionálnu históriu. Predstavená publikácia je zaujímavá tým, že v sebe spája znalosti historikov s činnosťou múzejného pracovníka a text je doplnený o dobové fotografie, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu múzea alebo boli získané počas autorkinho výskumu. Táto publikácia je pútavou prehliadkou historickej Rimavskej Soboty.
Besedy sa zúčastnilo vyše 70 žiakov z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Základnej školy P. K. Hostinského a Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Autorku prišiel podporiť aj pracovný tím múzea.

 

Fotografie z podujatia:

 

Beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach Beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach Beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach Beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach Beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach
  Beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach   Beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota