Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium

 

19. 12. 2012, vernisáž o 14:00 - 02. 02. 2013

 

Pozvánka na výstavu v PDF

Výstava je súčasťou projektu realizovaného Múzeom rómskej kultúry v Brne (Česká republika), ktorého cieľom je predstaviť tvorbu súčasných rómskych sochárov krajín Vyšehradskej štvorky prostredníctvom otvoreného workshopu konajúceho sa v Brne.
Do priestoru brnenskej ulice Cejl a jej okolia sú vpísané dejiny Brna. Bývalé predmestie sa vplyvom industrializácie v 19. storočí premenilo na štvrť s vysokou koncentráciou prevažne textilných tovární, v okolí ktorých vyrástli domy pre česky i nemecky hovoriacich robotníkov. Po 2. svetovej vojne bolo nemecky hovoriace obyvateľstvo tejto štvrte vysťahované a do prázdnych domov sa nasťahovali noví obyvatelia – Rómovia.
Hoci je Cejl vzdialený len päť minút od centra mesta, zostáva uzavretým celkom. III. sochárske sympózium, ktoré prebehlo v Muzeu romské kultury v Brne 10. – 14. septembra 2012, si kládlo za cieľ poukázať na dôležitosť Cejlu vo vzťahu k ostatnej, väčšinovej časti mesta. Pozvaní umelci Malgorzata Mirga-Tas (Poľsko), Sead Kazanxhiu (Albánsko), Ondrej Gadžor (Slovensko), André J. Raatzsch (Maďarsko), András Kállai (Maďarsko)
a Božena Přikrylová (Česká republika) vytvorili počas sympózia plastiku pre Cejl, ktorá odráža identitu miesta, jeho históriu a súčasnosť. Na sympózium nadväzuje putovná výstava v Pécsi (Maďarsko), Rimavskej Sobote (Slovensko) a v Tarnowe (Poľsko).
Hlavnou myšlienkou projektu je prepojenie rómskych umelcov s organizáciami venujúcimi sa rómskej kultúre a predstavenie rómskeho umenia verejnosti.

 

Fotografie z výstavy:

 

Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium
  Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota