Chránené územia Gemera-Malohontu

 

13. 12. 2012, vernisáž o 15:00 - 31. 01. 2013

 

Chránené územia Gemera-MalohontuPríroda Gemera-Malohontu je nesmierne rozmanitá. Nachádzajú sa tu panónske lúky aj karpatské lesy, slnečné stráne aj tajomné zákutia riek, vysoké skalné steny aj hlboké jaskyne a priepasti. Obýva ich množstvo vzácnych a chránených druhov živočíchov a rastlín. Výstava predstaví prírodu Národného parku Muránska planina, Národného parku Slovenský Kras a Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Vidieť budete viaceré druhy chránených rastlín a živočíchov, ktoré tu žijú a tiež spoznáte neživú prírodu území.
Výstavu pripravilo Gemersko-malohontské múzeum spoločne so Správou Národného parku Muránska planina, Správou Národného parku Slovenský kras a Správou Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

 

Fotografie z výstavy:

 

Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu
Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu
Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu Chránené územia Gemera-Malohontu  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota