Drobnosti z archívu GMM

 

Drobnosti z archívu GMMbez vernisáže, trvanie výstavy 5. - 30. 4. 2012

Komisár: RNDr.Ján Aláč

 

Výstava predstaví prostredníctvom archívnych dokumentov viaceré artefakty, ktoré z nášho života postupne vymizli, ako napríklad telegrami, prídelové lístky na potraviny, na mydlo, no i zbierku vyznamenaní a diplomov, ktorých hodnota sa vytratila spolu so spoločenským poriadkom, ktorého boli súčasťou.

 

Fotografie z výstavy:

 

Drobnosti z archívu GMM Drobnosti z archívu GMM Drobnosti z archívu GMM Drobnosti z archívu GMM Drobnosti z archívu GMM
Drobnosti z archívu GMM Drobnosti z archívu GMM Drobnosti z archívu GMM Drobnosti z archívu GMM Drobnosti z archívu GMM

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota