Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

 

Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote14.09.2012, vernisáž o 17.30 – 30.11.2012
Komisár: PhDr.O.Bodorová a kurátori fondov

Výstavou múzeum predstaví „klenoty“ zbierkového fondu z odborov: prírodné vedy, etnológia, archeológia a historický knižný fond (historické a výtvarné zbierky sú súčasťou výstavy 130 rokov Gemersko-malohontského múzea). Mnohé zo zbierkových predmetov ležali v Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobotedepozitároch desiatky rokov a tak majú návštevníci jedinečnú možnosť prezrieť si ich na tejto výstave. V prírodovednej časti sú vystavené prírodniny pochádzajúce z rôznych častí Európy, z Afriky, Ázie, Severnej i Južnej Ameriky - napríklad sup bielohlavý, aligátor severoamerický, minerály, horniny a skameneliny z Indie, južnej a severnej Ameriky či schránky morských mäkkýšov zo Stredozemného mora a východnej Indie.Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej SoboteZaujímavosťou archeologického zbierkového fondu je na prvý pohľad obyčajný hrniec súdkovitej profilácie, zdobený obežnými rytými ryhami, pochádzajúci zo 14. storočia, ktorý sa podarilo po viac ako 110 rokoch identifikovať na základe pohľadnice z archeologického výskumu na hrade Latorvár (1901), pri obci Sály (pri meste Miškovec, Maďarsko). Pohľadnica, uložená v archíve múzea, vniesla „svetlo“ na tento hrniec, o ktorom sa predpokladalo, že pochádza zo Sobôtky. Pozornosť si zasluhujú aj nálezy z obdobia paleolitu, nálezy keramiky zo Včeliniec, nálezy bronzovej industrie, antických Keltov i zo stredovekej Rimavskej Soboty. Etnologický zbierkový fond je prezentovaný mužským a ženským sviatočným odevom z Veľkého Blhu pochádzajúci z polovice 19. storočia, ktorý bol vystavený len raz – v rámci prvej stálej expozície múzea v roku 1913. Vystavené sú predmety zahŕňajúce ľudové bývanie a remeslá typické pre región. Tiež môžete vidieť zbierky prezentujúce rómske etnikum, najmä v oblasti kováčstva, výroby nepálených tehál či tkania cigánských tkaníc a pletenia rohoží z kukuričného šúpolia a slamy. Prezentovaný sú aj najvýznamnejší rómski muzikanti Gemera-Malohontu a spôsob bývania Rómov. Z historického knižného fondu múzea sú vystavené historické knižničné dokumenty, slovenské periodiká z 19. storočia, regionálne periodiká a zborníky, výročné správy spolkov a škôl, kalendáre a ďalšia inojazyčná historická krásna i náučná literatúra.

 

Fotografie z výstavy:

 

Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote    

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota