Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník

 

Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník7. 11. 2012, vernisáž o 13:00, 30. 11. 2012

Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročníkVI. ročník enviromentálnej súťaže o NAJKRAJŠIE KŔMIDLO je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a im zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Cieľom súťaže je upriamiť pohľad detí na prírodu a tvory v nej žijúce, najmä na vtáctvo, ktoré je v zimnom období odkázané na pomoc ľudí. Ústredným motívom súťaže je uvedomenie si prepojenia človeka a prírody prostredníctvom vlastnej iniciatívy, ktorej výsledkom je funkčné kŕmidlo, zhotovené buď vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov či kamarátov.
Tento rok sa do súťaže prihlásilo 39 žiakov zo škôl v Rimavskej Sobote, Čerenčanoch, Ožďanoch, Hodejove, Tornali, Kalinove, Jelšave a v Revúcej. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční počas vernisáže 7. novembra o 13:00.

 

Na prvom mieste sa umiestnilo kŕmidlo zhotovené zo samorastu a dreva, vyrobené Mikulášom Šípošom zo ZŠ v Revúcej, na druhom mieste sa umiestnil Dániel Pobori zo ZŠ s VJM F. Kazinczyho v Tornali, na treťom Radoslav Bolčo zo ZŠ s MŠ v Ožďanoch, na štvrtom Bence Szűcs zo ZŠ s VJM F. Kazinczyho v Tornali a na piatom mieste sa umiestnili Vanda Bolacsek a Attila Maksi, obaja zo ZŠ s VJM F. Kazinczyho v Tornali.

 

Fotografie z výstavy:

 

Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník
Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník
Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník    

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota