Ľudový odev v Gemeri-Malohonte

 

Ľudový odev v Gemeri-MalohonteVýstava je venovaná 130.výročiu založeniu Gemersko-malohontského múzea
Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
16.07.2012, vernisáž o 15:00 – 31.08.2012

Ľudový odev v Gemeri-MalohonteĽudový odev v Gemeri - Malohonte bol počas svojho vývoja vystavený viacerým vplyvom – bola to jednak snaha ľudu napodobňovať odev vyšších spoločenských vrstiev, používanie priemyselne vyrábaných textilných materiálov, značný hospodársky rozvoj regiónu, no i čulý styk dedinského a mestského prostredia. Zámerom danej výstavy je prezentovať ženský, mužský a detský odev Gemera – Malohontu nosený vo vidieckom prostredí, spolu s príslušnými odevnými doplnkami a šperkami. Prostredníctvom fotografií i zachovaných artefaktov zo zbierkového a archívneho fondu Gemersko – malohontského múzea sú v rámci výstavy prezentované ukážky pracovného a sviatočného odevu dokumentujúce obdobie od 1. polovice 19. až do polovice 20. storočia.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Ľudový odev v Gemeri-Malohonte Ľudový odev v Gemeri-Malohonte Ľudový odev v Gemeri-Malohonte Ľudový odev v Gemeri-Malohonte Ľudový odev v Gemeri-Malohonte
Ľudový odev v Gemeri-Malohonte Ľudový odev v Gemeri-Malohonte Ľudový odev v Gemeri-Malohonte Ľudový odev v Gemeri-Malohonte Ľudový odev v Gemeri-Malohonte

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota