NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník

 

NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník19.05.2012, 18.00 - 24.00

Pod záštitou predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku
V rámci výzvy parížskych múzeí sa bohatým kultúrnym programom, expozíciami a aktuálnymi výstavami, reflektujúcimi aktivity Gemersko-malohontského múzea, predstavia počas neopakovateľnej nočnej prehliadky múzea i významné osobnosti regiónu.

 

Podrobný program podujatia v PDF

 

Fotografie z podujatia:

 

NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník
NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník
NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník
NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník
NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník
NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník   NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota