Predmet mesiaca január 2012

 

Neznámy autor: Krst Krista, oltárny obraz, olej na plátne, prelom 17. a 18. storočia.

 

HU 367 - predmet mesiaca januar 2012Výber predmetu: Mgr. Angelika Matušková
Predmetom mesiaca január je olejomaľba od neznámeho autora, zobrazujúca Krst Krista v rieke Jordán. Ide o oltárny obraz , ktorého vznik spadá do začiatku 18. storočia. Pre jeho havarijný stav ho doposiaľ nebolo možné sprístupniť verejnosti. V roku 2010 sa však vďaka finančej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podarilo obraz zreštaurovať. Reštaurovaním boli prinavrátené pôvodné výtvarné a historické hodnoty obrazu. Autorom reštaurátorských prác bol Mgr. art Miroslav Janšto z Vidinej. Reštaurátorský zásah preukázal , že je možné posunúť datovanie obrazu až na prelom 17. a 18. storočia. Scéna zobrazuje biblický výjav krstu Ježiša Krista v rieke Jordán. Na vertikálne orientovanom formáte sú centrálne zobrazené dve postavy – Kristus a Ján Krstiteľ, stojace uprostred rieky. Nad nimi je znázornená holubica Ducha Svätého a postava Boha Otca vynárajúca sa spomedzi oblakov. V pozadí za Ježišom a Jánom Krstiteľom sú dvaja anjeli držiaci červené rúcho. Scénu o pokrstení Ježiša nachádzame v Biblii vo všetkých štyroch evanjeliách a tento výjav sa stal jedným z najrozšírenejších tém protestantských oltárov v Gemeri-Malohonte.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota