Predmet mesiaca marec 2012

 

Keltský meč v pošve

 

Keltský meč v pošveV roku 1962, pri ťažbe piesku v obci Drňa, v polohe Birinyi part bolo porušené keltské pohrebisko. Pri ťažbe piesku bol okrem iných nálezov objavený aj nález keltského železného meča vložený do železnej pošvy. Železná pošva meča je bohato zdobená tepanou a rytou výzdobou predstavujúcou geometrické, rastlinné motívy, ako aj zoomorfné motívy (vtáčie motívy).
V priebehu 3. a 2. storočia pred Kr. sa u Keltov vytvoril osobitý výtvarný prejav, ktorý sa uplatňoval predovšetkým na pošvách mečov, čím sa v Karpatskej kotline vytvorila tzv. „skupina krásnych uhorských mečov“. Meč s pošvou z Drne je jedným z najlepšie zachovaných predstaviteľov tejto skupiny mečov a je chronologicky zaradený do 2 storočia pred Kr.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota