Predmet mesiaca apríl 2012

 

Vrabec domový (Passer domesticus) – samec a samica

 

Vrabec domový (Passer domesticus) – samec a samicaDermoplastické preparáty samca a samice vrabca domového sú súčasťou zbierkového fondu od roku 2008. Vrabec domový je jedným z našich najznámejších vtákov.
Vrabec domový je svojím výskytom viazaný na človeka a jeho sídla a kvôli zavlečeniu človekom je dnes rozšírený po celom svete okrem krajného severu a juhu, vysokých nadmorských výšok a púští. Stretnúť sa s ním môžeme po celom Gemeri-Malohonte. Obýva ľudské sídla s poľnohospodárskou krajinou, ale aj priemyselné zóny. Hniezdi v dutinách, štrbinách budov, ale zriedkavo aj na stromoch. V jednej znáške býva 4 – 6 vajíčok, ktoré zahrievajú striedavo obaja rodičia. Spoločne sa starajú aj o mláďaťa. Živí sa prevažne rastlinnou potravou a zvyškami ľudskej potravy.
Počet vrabcov domových za posledné desaťročia v Európe rapídne klesá. Príčiny tohto poklesu nie sú celkom známe, prispieva však k tomu viacero faktorov, napríklad chemizácia v poľnohospodárstve, prenasledovanie a ubúdanie hniezdnych možností.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota