Predmet mesiaca máj 2012

 

Skicár Vilmy Tóthovej rodenej Schulekovej (1868 - 1959);
manželka staviteľa a architekta Bélu Tótha, priemyselná výtvarníčka, 1910 - 1930

 

 

Skicár Vilmy Tóthovej rodenej Schulekovej (1868 - 1959); manželka staviteľa a architekta Bélu Tótha, priemyselná výtvarníčka, 1910 - 1930 Skicár Vilmy Tóthovej rodenej Schulekovej (1868 - 1959); manželka staviteľa a architekta Bélu Tótha, priemyselná výtvarníčka, 1910 - 1930

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota