Predmet mesiaca júl 2012

 

Najstarší snár v múzeu z roku 1852

 

Najstarší snár v múzeu z roku 1852Mnohí ľudia sa už oddávna pokúšali pochopiť úžasný sled živých obrazov produkovaných spiacim mozgom. Niektorí pokladajú sny za jednoduchý proces mozgu, ktorý sa na konci dňa zbavuje neželaného duševného materiálu, podobne ako sa počítač zbavuje nepotrebných údajov pred tým, ako ho vypneme. Iní, ku ktorým patria i prívrženci snárov, trvajú na tom, že ak sa sny správne vysvetlia, poskytujú cenný pohľad do našej nevedomej mysle. V Gemersko-malohontskom múzeu sny vyloží 160 ročná knižočka, s názvom: Snár, aneb Sny wykladagjcj Knižečka, která wipisuge, kterak máme zgewenj, widenj a sny nočnj rozuměti a wykladati, ze starých y nowých Snárů, které učenj Lidé zepsali, a nynj znowu na Swětlo wydali, wybraná (Snár, aneb Sny vykladajíci Knižečka, která vypisuje, kterak máme zjeveni, videni... 10 427 GM.) Dielo bolo vydané v roku 1852, pravdepodobne v Pešti. Táto útla, 48 stranová brožúrka v pôvodne zošitovom vydaní má rozmery len 10,8 x 7,5 cm. Pôvodnou majiteľkou snára bola pravdepodobne čitateľka menom Jolánka Holková, nakoľko jej meno je napísané na titulnom liste. Snár je pozoruhodný svojim obsahom, ilustráciami snových predstáv, jazykom i typom písma. Napísaný je pravdepodobne v upravenej češtine, ktorú po roku 1849 Viedeň zaviedla do škôl a úradov na území dnešného Slovenska. Keďže originálny snár bol zásluhou opotrebovania i zásluhou tlače na priemyselne vyrobenom papieri značne poškodený, potreboval reštaurátorský zásah. Reštaurovanie diela zrealizovali v roku 2007 študenti Strednej priemyselnej školy Samuela Stankovianskeho z Banskej Štiavnice, odboru reštaurovanie papiera a historickej knižnej väzby. Odborným garantom reštaurovania bol pedagóg školy a reštaurátor Mgr. art. Štefan Kocka.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota