Predmet mesiaca august 2012

 

Výrobky z keramickej výstavy v Šiveticiach z roku 1934

 

Výrobky z keramickej výstavy v Šiveticiach z roku 1934Koncom 19. a začiatkom 20. storočia zámena otvoreného ohniska za šporák, a s tým spojený príchod smaltovaného kuchynského riadu, spôsobili pokles hrnčiarskej výroby v regióne, ktorá bola jedným z najvýznamnejších odvetví remeselnej výroby Gemera – Malohontu. O jej zachovanie a pretrvanie sa zaslúžil Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Martine, ktorý zorganizoval v známej hrnčiarskej lokalite Šivetice v roku 1934 kurz na výrobu pamiatkových predmetov pre jaskyňu Domica imitujúcich nádoby neolitickej bukovohorskej kultúry. Hrnčiari sa učili nové dekoračné prvky a technológie, čo sa odrazilo i v produkcii charakteristickej netypickými tvarmi a výzdobou. Nové hrnčiarske výrobky boli následne prezentované na Výstave ľudovej keramiky v Šiveticiach roku 1934, organizovanej Výrobky z keramickej výstavy v Šiveticiach z roku 1934Štátnym ústavom pre zveľaďovanie živností a šivetickým učiteľom Ladislavom Krušpierom. Charakteristické pre ne bolo ryté alebo písané datovanie doplnené názvom výstavy. Samotná výstava bola nielen prezentáciou hotových výrobkov, ale aj výrobných technológií. V danom období v Šiveticiach pracovalo dvanásť hrnčiarov, z nich sa výstavy zúčastnilo deväť. Výstava ľudovej keramiky v Šiveticiach bola podľa organizátorov prvou výstavou svojho druhu na Slovensku. Návštevníci sa na nej mohli oboznámiť nielen s hrnčiarskym sortimentom, ale aj s výrobnými technológiami, pričom hotové výrobky si mohli i zakúpiť. Tie sa na niekoľko desiatok rokov stali dekoračným doplnkom domácností, odkiaľ sa niekoľko kusov dostalo do zbierkového fondu Gemersko – malohontského múzea.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota