Predmet mesiaca september 2012

 

Smaltovaná čajová súprava

 

Smaltovaná čajová súpravaSmalt je ľahko taviteľná sklovitá hmota, ktorá chráni kovový podklad pred koróziou a zároveň je i ľahko udržiavateľná. Hoci bolo smaltovanie drahých a farebných kovov známe už od staroveku, železo a liatina sa začali smaltovať až v polovici 19. storočia. Kovové predmety určené na smaltovanie sa zhotovovali z tenkostenného plechu v lisoch a klampiarskych dielňach, morili sa v kyseline a následne polievali smaltom. Smaltovaná čajová súpravaPo vysušení sa výrobok vypálil pri teplote 800 - 1000°C, pričom každá vrstva smaltu sa vypaľovala zvlášť.
K rozvoju smaltovníctva na Slovensku dochádza v 2. polovici 19. storočia, kedy smaltované predmety začali postupne vytláčať z domácností mnohé výrobky z hrnčiny, fajansy, medi či cínu. Zo smaltu sa zhotovovali hrnce, rajnice, taniere, pekáče, kanvice, džbány, naberačky, kandličky, hrnčeky, lavóre, vedrá a iné. K luxusnejším výrobkom patrili vázy, popolníky, svietniky a rôzne čajové súpravy. V neskoršom období sa výroba rozšírila napríklad i o kachle a sporáky. Významné smaltovne boli založené v Lučenci, Cinobani, v Hronci, v Bratislave, najdlhšie fungujúca smaltovňa pracovala vo Fiľakove.
Smaltovaná čajová súpravaFiľakovská továreň na lisovanie a smaltovanie nádob bola založená v roku 1906. Jej sortiment bol známy a identifikovateľný i prostredníctvom znaku v podobe kohúta, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých výrobkov. V roku 1927 však smaltovňu odkúpila pražská akciová spoločnosť Sfinx, ktorá ju vlastnila do roku 1939. Vtedy bol závod včlenený do zväzku Magyar Királyi Állami Vas – acél és gépgyárak a dostal názov Füleki zománcedény – Fémárúgyár és Vasöntöde. Od roku 1948 továreň fungovala ako národný podnik, pričom až do roku 1992 pracovala pod názvom Kovosmalt.
Výrobkom podniku Kovosmalt vo Fiľakove je i predmet mesiaca september - smaltovaná čajová súprava pozostávajúca z čajníka, cukorničky, podnosu a šiestich šálok s podšálkami, pochádzajúca zo 70. rokov 20. storočia.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota