Predmet mesiaca november 2012

 

Včasnostredoveký (slovanský) hrniec zo Včeliniec

 

Včasnostredoveký (slovanský) hrniec zo VčeliniecPri archeologickom výskume v roku 1983, v obci Včelince v polohe Feketesár, bol z pohľadu poznania včasnostredovekého osídlenia Gemera – Malohontu objavený hodnotný archeologický nález. Predstavuje ho z črepového materiálu rekonštruovaný nález hrnca. Hrniec je vajcovitej profilácie, s mierne vyhnutým ústim. Je zdobený rytými obežnými ryhami a vlnovkami. Chronologicky ho radíme do obdobia včasného stredoveku – do 8. storočia a etnicky ho pripisujeme Slovanom. Hrnce podobnej profilácie sa bežne vyskytujú na avarsko – slovanských pohrebiskách.
Hlinený hrniec z lokality Včelince – Feketesár je doposiaľ jedným z mála archeologických nálezov z obdobia včasného stredoveku (5. – 11. storočie) na území Gemera – Malohontu, objasňujúci stav osídlenia Slovanmi na tomto území.
Slovanské osídlenie regiónu je v súčasnosti doložené len keramickým materiálom vo fragmentárnom stave, pochádzajúcim z povrchových zberov.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota