Predmet mesiaca december 2012

 

Vetva pomarančovníka (Citrus aurantium)

 

Vetva pomarančovníka (Citrus aurantium)Rimavskosobotské Zjednotené protestantské gymnázium (1853) si zachovalo po celom Uhorsku dobré meno a bolo jednou z najznámejších školských inštitúcií v okolí. Škola v tom období mala k dispozícii prírodovedecký kabinet s rôznymi zbierkami minerálov, rastlín a preparátov, ale vyskytli sa i zbierky mincí a historicko-archeologických predmetov. Podľa zborníka gymnázia z roku 1876 jeho prírodovedecký kabinet obsahoval nasledovné veci: 1316 zvieracích preparátov, 1130 kusový herbár, 2000 rôznych minerálov, medzi nimi i minerálnu zbierku Istvána Ferenczyho, 581 historických mincí a 12 zbraní a misiek. Vedúcim kabinetu bol učiteľ prírodopisu János Fábry, ktorý sa neskôr stal aj prvým riaditeľom Gemersko-malohontského múzea. Preto aj neplánoval v rámci múzea usporiadanie prírodovedeckého oddelenia z dôvodu, že gymnázium už jednu dosť bohatú zbierku vlastnilo. Fábry okrem toho, že vyhotovil veľa školských pomôcok vlastnoručne, neustále zbieral a dopĺňal zbierky prírodovedeckého kabinetu, ktorý viedol s pomocou piatich zamestnancov až do svojej smrti. V čase jeho smrti, v roku 1907, počet zbierok dosiahol 28 877 kusov a v nasledujúcom roku sa rozšírili o 430 ďalších. Vetva pomarančovníka (Citrus aurantium)Značný pokrok na ceste k vzniku budúceho múzea znamenal vznik Múzea školských pomôcok v roku 1877 na podnet rimavskosobotského školského obvodu Všeobecného učiteľského spolku Gemerskej župy, na čele so školským inšpektorom Vilmosom Groóm. Obidve zbierky tvorili základ Gemersko-malohontského múzea, založeného v roku 1882.
Na počesť 130. výročia vzniku Gemersko-malohontského múzea je predmetom mesiaca december vetva pomarančovníka, ktorá sa používala ako vyučovacia pomôcka prírodopisu na gymnáziu. 28 cm dlhá umelá vetvička, verne napodobňujúca živú rastlinu pomarančovníka, pochádza z fabriky na výrobu umelých kvetov a pier sestier Kálazdy z Budapešti z konca 19. storočia. Do zbierok múzea sa dostala vďaka prvému riaditeľovi, Jánosovi Fábrymu.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota