XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE

 

14.06.2012

 

Vlastivedná súťaž PRAMENE, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum, je určená pre žiakov 7. ročníkov základných škôl v okrese Rimavská Sobota a pramení v poznatkoch o expozícii Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Súťaží sa v odboroch: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia a výtvarné umenie.
Súťaže sa zúčastnilo spolu 10 družstiev a tvorili ich žiaci nasledovných škôl:
ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota         2 družstvá
ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota     3 družstvá
Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota    2 družstvá
ZŠ s MŠ Ožďany                                              1 družstvo
ZŠ Dr.V.Clementisa, Tisovec                         1 družstvo
ZŠ Ferencza Kazinczyho, Tornaľa                1 družstvo

 

 

Fotografie z podujatia:

 

XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE
XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE
1.miesto - ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota 1.miesto - ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota
2.miesto - ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota 2.miesto - ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota
3.miesto - ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota 3.miesto - ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota