Príroda v detailoch – detaily v prírode
a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu)

 

02.02.2011, vernisáž o 15.00 - 31.03.2012

Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu)Kurátorka: Za GMM: Mgr.M.Gálffyová

 

Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu)Výstava „Príroda v detailoch – detaily v prírode“ približuje prostredníctvom fotodokumentov osobné pocity a vnímanie prírodnín prostredníctvom objektívu fotoaparátu prírodovedcov Východoslovenského múzea v Košiciach. Na farebných fotografiách sa aj mikrodetaily rastlín a živočíchov stávajú makroobrazmi. Jednotlivé zábery sú vystavené samostatne, ale aj spájané do tematicky ladených celkov. Výstava „Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu)“ nám umožňuje prostredníctvom detailných fotografií pozrieť sa bližšie na intimitu živočíchov a odhaliť niečo z ich správania.

 

Fotografie z výstavy:

 

Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu) Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu) Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu) Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu) Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu)
  Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu) Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu) Príroda v detaile – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu)  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota