Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade

 

Tehly a tehliarstvo v Gemeri - Malohonte a Novohrade10.05.2012, vernisáž o 15.00 - 08.07.2012

Komisár: Mgr.A.Botoš

 

Tehla ako stavebný materiál sa na území Slovenska začal používať už v dobe rímskej. Svoj najväčší rozmach však zaznamenala období stredoveku, ale predovšetkým v období novoveku. Najstaršie tehly prezentované na výstave sú dlaždice z rímskeho vojenského tábora a mesta - Aquinca, rozprestierajúceho sa na dnešnom území mesta Budapešť (3. – 4. storočie).
Sprístupnená výstava má ambíciu prezentovať používanie tehiel, škridiel a dlaždíc ako stavebného materiálu, na území Gemera – Malohontu a Novohradu, prostredníctvom širokej škály nálezov signovaných tehál objavených na tomto území. Na výstave je prezentovaných vyše 100 ks rôznych signatúr a značiek pochádzajúcich z územia týchto žúp. Vystavené zbierkové predmety pochádzajú zo zbierok Gemersko – malohontského múzea, zo zbierok Archeologického múzea SNM v Bratislave, ako aj zo Tehly a tehliarstvo v Gemeri - Malohonte Novohradezbierok zberateľov tehál Františka a Ľuby Satkovcov, z Grinavy (okr. Pezinok).
Najstaršie tehly pochádzajúce z domáceho prostredia, prezentované na výstave sú zo sakrálnych stavieb (Gemerský Jablonec, Šivetice) a pochádzajú z románskeho obdobia (13. storočie). Na výstave je možné oboznámiť sa aj s produkciou tehelní na území Gemera – Malohontu a Novohradu, prostredníctvom trojrozmerných tehál, ako aj dobových propagačných materiálov.
Prostredníctvom tejto výstavy chceme poukázať na mimoriadne postavenie dnes už tohto zabudnutého remesla v župách Gemer – Malohont a Novohrade, ktoré bolo priamo závislé od mimoriadne kvalitných hlín, ktoré sa na tomto území nachádzajú.
Výstava je pripravená v spolupráci:
Mgr. Peter Nagy, Archeologické múzeum SNM Bratislava
Mgr. Marián Čurný, PhD., Archeologický ústav SAV v Nitre
Mgr. Ján Čáni, Krajský pamiatkový úrad Trnava

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade
Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade
Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade Tehly a tehliarstvo v Gemeri – Malohonte a Novohrade

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota