Vesmír očami detí

 

02.03.2011, vernisáž o 14.30 - 31.03.2012

Komisárka výstavy: RNDr. Dana Rapavá z Hvezdárne v Rimavskej Sobote

Plagát k výstave v PDF

 

Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných škôl okresu Rimavská Sobota. Odborná porota v čase vernisáže odmení najlepšie práce.

 

Fotografie z výstavy:

 

Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí
Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí
    Vesmír očami detí    

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota