Staroveké Grécko a jeho tajomstvá

 

05. 02. – 30. 04. 2016

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity:
Pracovný list je zameraný na teoretické informácie z obdobia antického Grécka. Avšak obsahuje aj úlohy, v ktorých žiaci pracujú s vlastnou fantáziou, podľa ktorej si vytvárajú vlastnú predstavu o danej doby. Niektoré úlohy motivujú žiakov detailnejšie si pozrieť výstavu, pre ich vypracovanie. Pracovný list je vhodný pre žiakov od 8 do 12 rokov a starších, keďže je pripravený v troch variantoch podľa náročnosti.
Rozprávka o bájnom kráľovi Minovi vychádza zo zachovaných legiend a svojou zábavnou formou vtiahne malého návštevníka do sveta bohov, nevídaných bytostí, zvláštnych dejov a situácií. Táto aktivita je vhodná aj pre nižšie vekové kategórie žiakov (od 1. ročníka).

Aktivity sú určené pre skupiny v prípade záujmu je potrebné návštevu dohodnúť vopred u lektorky Eleny Lindisovej, telefonicky: 047/5632741 (kl. 19) alebo meilom: lindisova@gmmuzeum.sk.

 

Fotografie z výstavy:

 

Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín  
Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín  Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota