Hádanková súťaž a hravé obrázky

 

Termín trvania: do 30. 04. 2018
Vstupné: 1 € - deti, študenti, dôchodcovia; 2 € - dospelí /pedagogický dozor vstup zdarma/

 

„Hádanková súťaž a hravé aktivity“ je sprievodná aktivita k výstave Dieťa a jeho svet.

 

Hlavná časť kultúrno-výchovnej aktivity je určená skôr starším žiakom, kde je potrebné nájsť odpovede na otázky. Môže byť realizovaná ako práca s textom na výstave, ale aj ako kvíz so záverečným vyhodnotením. Táto kvízová forma je aktuálna len pri skupinách detí.
Aktivitu sme doplnili aj hravými obrázkami, ktoré je potrebné buď doplniť alebo vymaľovať. Táto časť je vhodná aj pre najmenších návštevníkov a jej cieľom je podporiť tvorivosť, obrazotvornosť a kreativitu dieťaťa. Pripravili sme tri varianty hravých obrázkov.
Aktivita je vhodná pre žiakov základných i materských škôl. Obsahovo vhodne doplní predovšetkým hodiny regionálnej výchovy, dejepisu, etickej či výtvarnej výchovy. Využiť ju môžu aj rodiny s deťmi.
V prípade skupín je potrebné vopred sa nahlásiť. Kontakt: 047/56 32 741, lindisova@gmmuzeum.sk alebo marekova@gmmuzeum.sk.

 

 

Hádanková súťaž a hravé obrázky Hádanková súťaž a hravé obrázky Hádanková súťaž a hravé obrázky Hádanková súťaž a hravé obrázky
       

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota