Známy – neznámy sochár v priestore Európy

 

Termín trvania: do 28. 02. 2018
Vstupné: 1 € - deti, študenti, dôchodcovia; 2 € - dospelí /pedagogický dozor vstup zdarma/

 

„Známy – neznámy sochár v priestore Európy“ je sprievodná aktivita k výstave Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu.

Ide o netradičnú formu pracovného listu. Ako už vyplýva z názvu, sústredili sme sa pri jej príprave na to, aby si návštevník mohol sám zaznačiť na mape Európy, kde všade sa Barnabáš Holló počas svojho života pohyboval, kde študoval, s čím je jeho tvorba úzko spojená a kde všade sa nachádzajú jeho diela.
Pri riešení úloh sa treba oprieť o textovú časť výstavy, ktorá poskytne aj faktický pohľad na jednotlivé diela, prostredníctvom prezentovaných fotografií. Výrazná časť pracovného listu je venovaná dielam sochára, ktoré sa nachádzajú bezprostredne v našej blízkosti – v meste Rimavská Sobota. Vypracovaním úlohy získa návštevník prehľadné informácie o ich životnom príbehu v chronológii.

Aktivita „Známy – neznámy sochár v priestore Európy“ je vhodná pre individuálnych návštevníkov (rodiny s deťmi), ale i pre školské skupiny (žiaci II. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl. V prípade skupín je potrebné sa vopred nahlásiť.
Kontakt: 047/ 56 32 741, lindisova@gmmuzeum.sk alebo marekova@gmmuzeum.sk

 

 

Známy – neznámy sochár v priestore Európy Známy – neznámy sochár v priestore Európy Známy – neznámy sochár v priestore Európy Známy – neznámy sochár v priestore Európy Známy – neznámy sochár v priestore Európy
         

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota