Múzejná písanka

 

Múzejná písankaTermín trvania: do 30. 11. 2017
Vstupné: 1 € - deti, študenti, dôchodcovia; 2 € - dospelí /pedagogický dozor vstup zdarma/

Múzejná písanka je sprievodná aktivita k výstave „NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu vzniku múzea“.
Sprievodná aktivita k výstave dáva možnosť zoznámiť sa s okolnosťami, za ktorých profesor Ján Fábry zakladal túto inštitúciu. Ďalej môže spoznať aj ďalšie významné osobnosti, ktoré stáli pri jej zrode. Formou jednoduchých zadaní sa ďalej návštevník podrobnejšie zoznámi so stavom zbierkových predmetov v minulosti, ale aj dnes. V písanke (v akomsi denníku Jána Fábryho) sa návštevník dozvie aj to čo na výstave nenájde, trochu sa pohrá aj s číslami či tajničkami a takto doplní to, čo prvý riaditeľ múzea do písanky už nemohol napísať.
Okrem toho je tu priestor aj pre fantáziu a postrehy riešiteľa, kde môže uviesť svoje predstavy o tom, ako sa múzeum za tú dlhú dobu zmenilo, čo by mohlo byť lepšie, môže navrhnúť nové logo múzea, prípadne porozmýšľať čo by povedal profesorovi Fábrymu, keby sa s nim mohol rozprávať.
Cieľom aktivity je predstaviť inštitúciu akou múzeum je, upriamiť pozornosť na jej význam a poslanie.

Múzejná písanka je vhodná pre individuálnych návštevníkov (rodiny s deťmi), ale i pre školské skupiny. V prípade skupín je potrebné sa vopred nahlásiť – 047/ 56 32 741.

 

 

       
       

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota