Vtáky Gemerskej pahorkatiny - prednáška k výstave

 

Termín prednášok: 02. 03. – 10. 05. 2017
Vstupné: 1 € - žiaci, študenti /pedagogický dozor má vstup zdarma/

 

Prednáška je určená pre skupiny žiakov základných a stredných škôl, počas ktorej sa dozvedia viac informácií o gemerskej časti Bodvianskej pahorkatiny - Gemerskej pahorkatine, priebehu výskumu a vtákoch daného územia. Dozvedia sa zaujímavosti zo života vybraných vtáčích druhov a naučia sa ich poznávať nielen podľa vzhľadu, ale aj hlasových prejavov. Prednášku bude viesť RNDr. Monika Gálffyová, biologička GMM a autorka výstavy.
Dĺžka prednášky je 45 minút pre žiakov I. stupňa základných škôl a 60 minút pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov gymnázií a stredných škôl. Jej trvanie je možné po predchádzajúcej dohode prispôsobiť požiadavkám a možnostiam pedagóga. Prednášku je možné absolvovať v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Na prednášku je potrebné sa vopred prihlásiť. Kontaktná osoba – PhDr. Elena Lindisová - e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, tel.: 047/ 56 32 741/ kl.19, mobil: 0949 485 803Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia..

 

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Fotografie z prednášky:

 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny - prednáška k výstave Vtáky Gemerskej pahorkatiny - prednáška k výstave Vtáky Gemerskej pahorkatiny - prednáška k výstave  
Vtáky Gemerskej pahorkatiny - prednáška k výstave Vtáky Gemerskej pahorkatiny - prednáška k výstave Vtáky Gemerskej pahorkatiny - prednáška k výstave  

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota