QR kódy a história ... čo majú spoločné?

 

Termín trvania: do 30. 06. 2018
Vstupné: 1€ - deti, študenti, dôchodcovia; 2€ - dospelí /pedagogický dozor vstup zdarma/

Aktivita vhodne spestrí prezentovanú tému tak, že sa návštevník dozvie, ako sa dajú tieto dva pojmy (QR kód a história) prepojiť. Moderná technológia sa tu stáva cestou k rôznorodým zaujímavým informáciám nielen z histórie, ale i zo súčasnosti múzea.
Prostredníctvom smartfónu a jednoduchej aplikácie nasnímate texty o múzeu, zašifrované pod QR kódmi umiestnenými v priestore výstavy.
Aktivita je určená všetkým záujemcom tak o výstavu historickej výpočtovej techniky, ako aj o možnosť dostať sa cestou modernej technológie k zaujímavostiam o múzeu.
Aktivita bude návštevníkom k dispozícii aj po skončení výstavy v priestoroch múzea.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota