Kameninové črepiny spomienok v tvojej pamäti. Zábavný tréning pozornosti a pamäte.

 

 Termín trvania: do 02. 09. 2018
Vstupné: 1€ - deti, študenti, dôchodcovia; 2€ - dospelí /pedagogický dozor vstup zdarma/

Kameninové črepiny spomienok v tvojej pamäti. Zábavný tréning pozornosti a pamäte.Kameninové črepiny spomienok v tvojej pamäti. Zábavný tréning pozornosti a pamäte.Aktivita ponúka možnosť overiť si, koľko je schopná zachytiť naša pamäť z časovo ohraničenej prehliadky výstavy. Upozorňuje aj na detaily, ktoré by inak zostali nepovšimnuté a aj obsah výstavy sa tým podrobnejšie predstaví.
Druhá časť aktivity je určená nielen pre skupiny, ale aj pre individuálnych návštevníkov, či rodiny s deťmi. Tu sa už pracuje s obsahom výstavy, pri riešení jednoduchých zadaní. Zároveň je tu aj priestor pre vlastný návrh na zdobenie muránskej kameniny.
Aktivita je určená hlavne pre skupiny starších žiakov základných škôl a pre stredné školy. Využiť ju môžu aj individuálni návštevníci múzea i rodiny s deťmi a čas blížiacich sa prázdnin tak využiť na zábavu, oddych a relax v priestoroch múzea.
Skupiny je potrebné dopredu objednať. Kontaktná osoba – PhDr. Elena Lindisová - lindisova@mmuzeum.sk, 047/56 32741.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota