Ťažký život študenta v čase protireformácie a diabolský profesor z Rimavskej Soboty - detektor zaujímavostí o významnej osobnosti mesta Rimavská Sobota

 

Termín: do 31. 01. 2020
Vstupné: 1€ - deti, študenti, dôchodcovia; 2€ - dospelí

Aktivita je zameraná na odhaľovanie zaujímavých informácií zo života a pôsobenia osvietenského učenca I. Hatvaniho, podľa ktorého je v Rimavskej Sobote pomenovaná ulica. Okrem informácií, ktoré prostredníctvom aktivity návštevník odhalí, je zaujímavá aj práca s historickou mapou mesta z roku 1902. Účastníci sa zoznámia s ulicami a miestami, ktoré dnes už neexistujú a získajú tak možnosť porovnávať súčasnosť s viac ako storočnou podobou mesta. Jedna časť aktivity je zameraná aj na možnosť získať prehľad o významných objavoch 18. storočia, ktoré I. Hatvani intenzívne vnímal a napokon aj využíval vo svojej pedagogickej praxi, čím sa netradične zapísal do dejín Uhorska. Predstaví hlavne elektrotechnické a astronomické zariadenia, bez ktorých by dnes mnohé oblasti nemohli fungovať. Napríklad elektrický stroj tzv. „elektrica machina“, prvý kondenzátor (A. Volta), bleskozvod (B. Franklin), či zaujímavé pokusy L. Galvaniho, ale aj prvá vodná turbína (J. Segner). Ďalšia časť aktivity je spojená s obdobím reformácie a protireformácie, ktoré spadá do vlády Márie Terézie a Jozefa II. V tejto dobe študentský, ale i učiteľský život protestantov nebol ľahký. Preto sa jedna časť aktivity dotýka aj tejto témy, zároveň sú všeobecné informácie previazané s mikrohistóriou regiónu. V tejto časti je priestor pre získanie základného prehľadu a princípov nielen reformácie, ale aj protireformácie. Účastníci detektorom odhalia aj mnoho iných zaujímavostí. Okrem práce s historickou mapou ponúka aktivita aj možnosť kresliť, či pátrať po tajomstve ukrytom v stálej expozícii múzea.
Skupiny je potrebné dopredu objednať. Kontaktná osoba – PhDr. Elena Lindisová - lindisova@mmuzeum.sk, 047/56 32741.

 

Fotografie z výstavy:

 

Ťažký život študenta... Ťažký život študenta... Ťažký život študenta... Ťažký život študenta... Ťažký život študenta...
         
         

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota