VÝSTAVY REALIZOVANÉ V ROKU 2005

1. Život pochovaný pod popolom 19.11.2003 - 20.09.2005
2. Turci v Gemeri-Malohonte a Novohrade 13.09.2004 - 28.02.2005
3. Betlehemy Jána Grenčíka
(Výstava realizovaná v roku 2004 a pokračujúca v roku 2005)
17.12.2004 - 10.01.2005
4. Prezentácia školy S. Stankovianskeho z Banskej Štiavnice 12.01.2005 - 14.01.2005
5. Potápanie včera a dnes 18.01.2005 - 29.03.2005
6. Horúca planéta 02.02.2005 - 28.02.2005
7. Vesmír očami detí 07.03.2005 - 31.03.2005
8. T. Koblíček – výrobca ľudových hudobných nástrojov 07.04.2005 - 28.04.2005
9. Gemerskí Kelti 29.04.2005 - 13.09.2005
10. Svietniky zo zbierok Gemersko-malohontského múzea 14.05.2005 - 07.06.2005
11. Romano dživipen - Rómsky život, V. roč. 01.06.2005 - 13.09.2005
12. Práce absolventov ZUŠ 09.06.2005 - 26.07.2005
13. Rimavsko-sobotský výtvarný salón 02.08.2005 - 27.09.2005
14. 60.rokov filatelie v Rimavskej Sobote 22.09.2005 - 31.12.2005
15. G.V. Kurilla – Mýty a legendy 29.09.2005 - 31.12.2005
16. Detské hračky Rudolfa Stehlíka 20.10.2005 - 31.12. 2005

 

PODUJATIA REALIZOVANÉ V ROKU 2005

- Keramika včera a dnes - I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 01.12.2005
- Seminár; Etnograf a múzeum VII. ročník - Remeselná výroba
  s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a
  kameninovú produkciu.
15.-16.10.2005
- Noc v múzeu – svetlá v noci
  Akcia konaná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.
15.05.2005
20.05.2006

 

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS