VÝSTAVY REALIZOVANÉ V ROKU 2006

1. Rožňavská Metercia 12.01.2006 - 28.02.2006
2. Gabriela Gálová – Kvety duše 20.01.2006 - 10.03.2006
3. Ars Tarnatica – Výber diel z medzinárodného sympózia 10.02.2006 - 30.04.2006
4. Izabela Bulková – Svetlá a posolstvá archanjelov 01.03.2006 - 30.04.2006
5. Vesmír očami detí 15.03.2006 - 30.04.2006
6. Odkazy a záznamy – Alexander Bohó 05.05.2006 - 30.06.2006
7. Kalamita v Tatrách srdcom a rozumom 14.05.2006 - 10.06.2006
8. Agáta Bartová – Hľadanie/fotografie 06.07.2006 - 06.09.2006
9. Sťahovavé vtáky Gemera-Malohontu 16.07.2006 - 30.10.2006
10. Rimavskosobotský výtvarný salón 03.08.2006 - 30.08.2006
11. Po stopách budapeštianskych hrdinov 12.09.2006 - 06.10.2006
12. Marta Kanalová - Ľudia na ceste. Fotoreportáž v čierno-bielom 11.10.2006 - 31.12.2006
13. Modlitby naivného maliara Štefana Patakyho 09.11.2006 - 31.11.2006
14. Tajomstvá obrazu – Návšteva Krista u Márie a Marty 21.11.2006 - 31.12. 2006

 

PODUJATIA REALIZOVANÉ V ROKU 2006

- Noc v múzeu – svetlá v noci
  Akcia konaná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.
15.05.2005
20.05.2006
- XXIII. ročník okresnej vlastivednej súťaže žiakov ZŠ „PRAMENE“ 25.05.2006
- Beseda so spisovateľom Petrom Glockom
  a prezentácia multimediálneho CD „Bašovci na Muránskom zámku“
17.03.2006
- Európske dni vtáctva – Súťaž o najkrajšie kŕmidlo 13.10.2006 - 30.11.2006
- Beseda o knihe „Rozprávkár a Rozprávnica“ so spisovateľom
  Petrom Glockom
17.10. 2006

Účasť na podujatiach v roku 2006

Múzeá sú tu pre Vás II. Banská Bystrica 17.05.2006
Festival slovenských múzejníkov v Pribyline 18.05.2006
Agrokomplex Nitra – Regiontour 2006 17.08.2006 - 22.08.2006
Gemer – Expo Rožňava 08.09.2006
Nostalgia expo 15.11.2006 - 19.11. 2006

 

Návštevnosť GMM v roku 2006

Graf návštevnosti za rok 2006

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS