Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

Virtuálna archeológia

 

Vstupné: 1€ - deti, študenti (prijímame aj kultúrne poukazy)

Vyučovacia hodina pozostáva z dvoch častí - lektorský výklad zameraný na obsah archeologickej časti stálej expozície múzea a následne práca s informáciami s využitím interaktívnych prvkov. Počas lektorského výkladu žiaci získajú základné informácie o živote pravekého človeka v dobe kamennej, bronzovej a železnej, oboznámia sa s významnými archeologickými nálezmi v Gemeri-Malohonte, ktoré sa nachádzajú v expozícii múzea a spoznajú osobnosť Ľudovíta Hűvössyho (1858 - 1939), ktorý stál pri formovaní archeologické fondu múzea. V praktickej časti aktivity žiaci pracujú s edukačnými úlohami na virtuálnej báze, ktorými upriamime ich pozornosť na vybrané zbierkové predmety, aby im porozumeli a docenil ich historickú a významovú hodnotu. Prostredníctvom rozšírenej a virtuálnej reality žiakom priblížime zbierkový predmet „spoza skla“, môžu s ním virtuálne manipulovať a skúmať jeho vlastnosti, čo pri bežnej prehliadke múzea nie je možné.
Aktivita je určená žiakom 2. stupňa základných, študentom gymnázií a stredných škôl. Počet žiakov v skupine je obmedzený, max. 14 žiakov. Trvanie aktivity: 60 minút.


Virtuálna archeológia Virtuálna archeológia Virtuálna archeológia


Na aktivitu je nutné sa vopred objednať!
Kontaktná osoba – Mgr. Martina Oštrom Mareková - marekova@gmmuzeum.sk, 047/56 32741.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota