Zmluvy:

Dokument / linkaČísloPartnerÚčinnosťPopis
2011000167.pdf20/2011SPŠ S. Mikovíniho a OZ priatelia SPŠ B. Štiavnica 2011-09-09Zmluva o výpožičke
2011000166.pdf08092011SPŠ S. Mikovíniho a OZ priatelia SPŠ B. Štiavnica 2011-09-09Zmluva o dielo - Reštaurovanie Daxnerovej knižnice
2011000165.pdf07112011AUTORIS, s.r.o., Rimavská Sobota 2011-11-08Kúpna zmluva
2011000144.pdf441/2011Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec 2011-09-12Dodávka kancelárskych potrieb
2011000143.pdf387/2011BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda 2011-07-26Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
2011000124.pdf9/2011Jozef Hibler, Rimavská Sobota 2011-10-10Zmluva o dielo - záchranný archologický výskum
2011000123.pdf8/2011Cosmos flowers s.r.o., Rimavská Sobota2011-10-04Zmluva o dielo - záchranný archeologický výskum
2011000122.pdf7/2011Ladislav Szőlösi, Rimavská Sobota 2011-06-07Zmluva o dielo - záchranný archeologický výskum
2011000121.pdf6/2011Eduard Krnáč, Rimavská Sobota 2011-06-02Zmluva o dielo - záchranný archeologický výskum
2011000120.pdf5/2011Monika Antalová, Rimavská Sobota 2011-06-02Zmluva o dielo - záchraný archeologický výskum
2011000119.pdf4/2011Obec Muráň 2011-06-08Zmluva o dielo - záchranný archeologický výskum
2011000118.pdf3/2011Obec Hodejov2011-04-12Zmluva o dielo - záchranný archeologický výskum
2011000117.pdf2/2011ENERGOBYT s.r.o., Rimavská Sobota2011-04-12Zmluva o dielo - záchranný archeologický výskum
2011000116.pdf1/2011LVD S3 a.s., Tornaľa 2011-02-14Zmluva o dielo - záchranný archeologický výskum
2011000115.pdf5208255Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 2012-01-01Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
2011000114.pdf5208254Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 2012-01-01Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
2011000113.pdf5211805Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 2012-01-01Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
2011000112.pdf5/2011Tímea Ádámová - Kaderníctvo TÍMEA, N. Bašta 1712011-11-01Nájom nebytových priestorov
2011000111.pdf4/2011Veronika Tóthová - Kozmet.salón VERONIKA, Širkovce2011-11-01Nájom nebytových priestorov
2011000101.pdf3/2011Lýdia Páneková - CHOV-MIX Rimavská Sobota 2001-08-20Nájom nebytových priestorov
2011000100.pdf677-2011Banskobystrický samosprávny kraj 2011-08-05Zmluva č. 677/2011
2011000099.pdf675-2011Banskobystrický samosprávny kraj2011-08-05Zmluva č. 675/2011
2011000061.pdf04/2011MM City Club, Rimavská Sobota2011-04-01Nájomná zmluva č. 1/2011
2011000003.pdf03/2011Zväz múzeí na Slovensku2011-01-21Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2011
2011000002.pdf02/2011LT Trading, Rimavská Sobota2011-01-01Nájomná zmluva
2011000001.pdf01/2011Komunálna poisťovňa, B. Bystrica2011-01-01Poistenie majetku

 

Faktúry:

Dokument / linkaČísloPartnerVystavenéSplatnosťPopis
2011000142.pdfVF 29/2011ENERGOBYT spol. s r.o., Rimavská Sobota 2011-08-102011-08-24Realizácia archeologického výskumu
2011000141.pdfVF 28/2011Univerzitná knižnica, Bratislava 2011-08-022011-08-16Publikácia
2011000140.pdfVF 27/2011Milan Minarik, Bratislava 2011-08-022011-08-16Publikácia
2011000139.pdfVF 26/2011CHOV-MIX Lýdia Páneková, Rimavská Sobota2011-08-012011-08-10Nájom nebytových priestorov
2011000138.pdfVF 25/2011REAL-RENT, spol. s r.o., Rimavská Sobota2011-07-222011-08-06Realizácia archeologického výskumu
2011000137.pdfVF 24/2011Kozmetic. salón VERONIKA, Širkovce 2011-07-062011-07-16Nájomné za nebytové priestory
2011000136.pdfVF 23/2011Kaderníctvo Tímea, Nová Bašta 2011-07-062011-07-16Nájomné za nebytové priestory
2011000135.pdfVF 22/2011CHOC-MIX Ldia Páneková, Rimavská Sobota 2011-07-062011-07-16Nájomné za nebytové priestory
2011000134.pdfVF 21/2011LH Trading, Rimavská Sobota2011-07-062011-07-16Nájomné za nebytové priestory
2011000133.pdfVF 20/2011AGISRS, Rimavská Sobota 2011-07-062011-07-16Nájomné za nebytové priestory
2011000132.pdfVF 19/2011Miroslav Lojka, Teplý Vrch 2011-07-062011-07-16Nájomné za nebytové priestory
2011000131.pdfVF 18/2011Ladislav Szőlösi, Rimavská Sobota 2011-07-012011-07-15Realizácia archeologického výskumu
2011000130.pdfVF 17/2011Obec Abovce 2011-06-152011-06-29Realizácia archeologického výskumu
2011000129.pdfVF 16/2011Eduard Krnáč, Rimavská Sobota 2011-06-092011-06-23Realizácia archeologického výskumu
2011000128.pdfVF 15/2011Monika Antalová, Rimavská Sobota 2011-06-092011-06-23Realizácia archeologického výskumu
2011000127.pdfVF 14/2011Obec Hodejov 2011-05-232011-06-06Realizácia archeologického výskumu
2011000126.pdfVF 13/2011LVD S3, a.s., Tornaľa 2011-05-202011-06-03Realizácia archelologického výskumu
2011000125.pdf0111104420Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava 2011-10-212011-11-20Stravné lístky
2011000110.pdf7192294581SPP, a.s., Bratislava 2011-10-012011-10-17Plyn 10/2011
2011000109.pdf0111092229LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 2011-09-192011-10-19Stravné lístky
2011000108.pdf7113971454SPP, a.s., Bratislava 2011-09-012011-09-16Plyn 9/2011
2011000107.pdf0111083529LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 2011-08-192011-09-18Stravné lístky
2011000106.pdf7317123116SPP, a.s., Bratislava2011-08-012011-08-19Plyn 8/2011
2011000105.pdf0111074732LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.2011-07-222011-08-21Stravné lístky
2011000104.pdf7237152039SPP, a.s., Bratislava 2011-07-012011-07-15Plyn 7/2011
2011000103.pdf0111064464LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 2011-06-272011-07-27Stravné lístky
2011000102.pdf7153829128SPP, a.s., Bratislava 2011-06-012011-06-15Plyn 6/2011
2011000095.pdf74/2011Elektrokomplex, s.r.o., Rim. Sobota2011-05-202011-06-03Faktúra za odbornú prehliadku a odbor.skúšku
2011000094.pdf73/2011LH Trading, s.r.o., Rim. Sobota2011-04-302011-05-20Faktúra za nákladnú prepravu
2011000093.pdf72/2011Radovan Tariška, Bratislava2011-05-142011-05-28Faktúra za hudobné vystúpenie
2011000092.pdf71/2011LI-NOX, s.r.o., Rim. Sobota2011-05-162011-05-30Faktúra za vyhotovenie knihy prírastkov
2011000091.pdf70/2011FINITI - Ing. Szabó, Rim. Sobota2011-05-112011-05-18Faktúra za tonery do tlačiarní
2011000090.pdf69/2011T-Com, Bratislava2011-05-032011-05-25Faktúra za telefónne hovory
2011000089.pdf68/2011Ladislav Matheides, Rim. Sobota2011-05-022011-05-16Výkon činnosti TPO a BOZP
2011000088.pdf67/2011Slovenská asociácia knižníc, Bratislava2011-04-272011-05-31Členský príspevok SAK r. 2011
2011000087.pdf66/2011SPP, Bratislava2011-05-012011-05-16Zálohová faktúra za plyn
2011000086.pdf65/2011RSNET, s.r.o., Rim. Sobota2011-05-012011-05-11Faktúra za internet 5/2011
2011000085.pdf64/2011T-Mobile, Bratislava2011-04-222011-05-09Faktúra za hlasové služby
2011000084.pdf63/2011Le Cheque Dejenuer, s.r.o., Bratislava2011-04-202011-05-20Faktúra za stravné lístky
2011000083.pdf62/2011FINITI - Ing. J. Szabó, Rim. Sobota2011-04-292011-05-06Faktúra za tonery do tlačiarní
2011000082.pdf61/2011Balex, s.r.o., Rim. Sobota2011-04-292011-05-09Faktúra za kancelársky materiál
2011000081.pdf60/2011Média - Ing. M. Kalina, Rim. Sobota2011-04-292011-05-13Faktúra za čistiaci materiál
2011000080.pdf59/2011Veolia, a.s., Banská Bystrica2011-04-182011-05-08Faktúra za vodné a stočné
2011000079.pdf58/2011T-Mobile, Bratislava2011-04-152011-05-03Faktúra za hlasové služby
2011000078.pdf57/2011Fittich Rates, s.r.o., Rožňava2011-04-192011-05-03Štvrťročná kontrola EPS
2011000077.pdf56/2011Gabriel Molnár, Rim. Sobota2011-04-072011-04-17Faktúra za výmenu pneumatík
2011000076.pdf55/2011Ladislav Matheides, Rim. Sobota2011-04-042011-04-18Faktúra za činnosť TPO a BOZP
2011000075.pdf54/2011T-COM, Bratislava2011-04-032011-04-25Faktúra za telefónne hovory
2011000074.pdf53/2011FINITI - Ing. Szabó, Rim. Sobota2011-03-312011-04-07Faktúra za tonery
2011000073.pdf52/2011ENTO TERA - Michal Zachar, Prievidza2011-04-052011-04-07Faktúra za zapožičanie a inštalovanie výstavy
2011000072.pdf51/2011Balex, s.r.o., Rim. Sobota2011-03-312011-04-11Faktúra za kancelárske potreby
2011000071.pdf50/2011SPP, Bratislava2011-04-012011-04-15Faktúra zálohy za plyn 4/2011
2011000070.pdf49/2011RSNET, s.r.o., Rim. Sobota2011-04-012011-04-11Faktúra za internet 4/2011
2011000069.pdf48/2011Média - Ing. Kalina, Rim. Sobota2011-03-312011-04-14Faktúra za čistiace potreby
2011000068.pdf47/2011Le Cheque Dejeuner, Bratislava2011-03-212011-04-20Faktúra za stravné lístky
2011000067.pdfVF 12/2011Kozmetický salón Veronika, Rim. Sobota2011-03-312011-04-10Faktúra za prenájom priestorov za II. Q 2011
2011000066.pdfVF 11/2011Kaderníctvo TÍMEA, Rim. Sobota2011-03-312011-04-10Faktúra za prenájom priestorov za II. Q 2011
2011000065.pdfVF 10/2011CHOV-MIX, Rimavská Sobota2011-03-312011-04-10Faktúra za prenájom priestorov za II. Q 2011
2011000064.pdfVF 09/2011LH Trading, Rimavská Sobota2011-03-312011-04-10Faktúra za prenájom priestorov za II. Q 2011
2011000063.pdfVF 08/2011AGISRS, Rimavská Sobota2011-03-312011-04-10Faktúra za prenájom priestorov za II. Q 2011
2011000062.pdfVF 07/2011Miroslav Lojka, Teplý Vrch2011-03-312011-04-10Faktúra za prenájom priestorov za II. Q 2011
2011000060.pdf46/2011Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin2011-03-282011-04-07Faktúra za knihy
2011000059.pdf45/2011T-Mobile, Bratislava2011-03-222011-04-09Faktúra za telefónne hovory
2011000058.pdf44/2011FINITI-Ing. Szabó, Rim. Sobota2011-03-272011-04-03Faktúra za tlačiareň s príslušenstvom
2011000057.pdf43/2011T-Mobile, Bratislava2011-03-152011-04-03Faktúra za telefónne hovory
2011000056.pdf42/2011FINITI-Ing. Szabó, Rim.Sobota2011-03-172011-03-24Faktúra za tonery
2011000051.pdf41/2011T-COM, Bratislava2011-03-032011-03-25Faktúra za telefónne hovory
2011000050.pdf40/2011Balex, Rimavská Sobtoa2011-02-282011-03-10Faktúra za kancelársky materiál
2011000049.pdf39/2011Ladislav Matheides, Rim. Sobota2011-03-012011-03-15Faktúra za činnosť TPO a BOZP
2011000048.pdf38/2011RS NET, Rimavská Sobota2011-03-010201-03-11Faktúra za internet
2011000047.pdf37/2011SPP, Bratislava2011-03-012011-03-15Faktúra za plyn
2011000046.pdf36/2011Le Cheque Dejeuner, Bratislava2011-02-232011-03-25Faktúra za stravné lístky
2011000045.pdf35/2011MARSAB, Rim. Sobota2011-02-282011-03-10Faktúra za publikáciu
2011000044.pdf34/2011T-Mobile, Bratislava2011-02-222011-03-09Faktúra za telefonické hovory
2011000043.pdf33/2011SNM, Bratislava2011-02-222011-03-08Faktúra za časopis Múzeum č. 1-4/2011
2011000042.pdf32/2011Geodézia - Ing. Róbert Kuvik, Rim. Sobota2011-02-242011-03-10Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie
2011000041.pdf31/2011Fittich Rates, s.r.o., Rožňava2011-02-232011-03-09Faktúra za štvrťročnú kontrolu EPS
2011000040.pdf30/2011Ing. Jozef Szabó - FINITI, Rimavská Sobota2011-02-232011-03-02Faktúra za tonery
2011000039.pdf29/2011Madách-Posonium, Rim. Sobota2011-02-212011-03-07Faktúra za publikáciu
2011000038.pdf28/2011DECUS, s.r.o., Žilina2011-02-172011-03-03Faktúra za zverejňovanie zmlúv na r. 2011
2011000037.pdf27/2011Ing. Jozef Szabó, Rimavská Sobota2011-02-172011-02-24Faktúra za tlačiareň
2011000036.pdfVF 06/2011Kozmetický salón Veronika, Rimavská Sobota2011-01-122011-01-22Faktúra za nájom I. Q 2011
2011000035.pdfVF 05/2011Kaderníctvo TÍMEA, Rimavská Sobota2011-01-122011-01-22Faktúra za nájom I. Q 2011
2011000034.pdfVF 04/2011CHOV-MIX, Rimavská Sobota2011-01-122011-01-22Faktúra za nájom I. Q 2011
2011000033.pdfVF 03/2011LH Trading, Rimavská Sobota2011-01-122011-01-22Faktúra za nájom I. Q 2011
2011000032.pdfVF 02/2011AGISRS, Rimavská Sobota2011-01-122011-01-22Faktúra za nájom I. Q 2011
2011000031.pdfVF 01/2011Miroslav Lojka, Teplý Vrch2011-01-122011-01-22Faktúra za nájom I. Q 2011
2011000029.pdf26/2011Ing. Jozef Szabó, Rimavská Sobota2011-02-132011-02-20Faktúra za PC zostavu
2011000028.pdf25/2011Ladislav Matheides, Rimavská Sobota2011-02-032011-02-17Faktúra za výkon činnosti TPO a BOZP
2011000027.pdf24/2011T-Com, Bratislava2011-02-042011-02-26Faktúra za telefónne hovory
2011000026.pdf23/2011Balex, Rimavská Sobota2011-01-312011-02-10Faktúra za kancelársky materiál
2011000025.pdf22/2011RS NET, Rimavská Sobota2011-02-012011-02-11Faktúra za internet 02/2011
2011000024.pdf21/2011Le Cheque Dejeuner, Bratislava2011-01-242011-02-23Faktúra za stravné lístky 02/2011
2011000023.pdf20/2011SPP, Bratislava2011-02-012011-02-15Zálohová faktúra za plyn 02/2011
2011000022.pdf19/2011Ing. Jozef Szabó, Rimavská Sobota2011-01-312011-02-07Faktúra za tonery
2011000021.pdf18/2011MERCK, Bratislava2011-01-272011-02-10Faktúra za konzervátorský materiál
2011000020.pdf17/2011T-Mobile, Bratislava2011-01-222011-02-09Faktúra za telefónne hovory
2011000019.pdf16/2011Ing. Jozef Szabó, Rimavská Sobota2011-01-202011-01-27Faktúra za tonery
2011000018.pdf15/2011Veolia, Banská Bystrica2011-01-172011-02-06Faktúra za vodné a stočné
2011000017.pdf14/2011Gabriel Molnár, Rimavská Sobota2011-01-212011-02-01Faktúra za opravu služob. vozidla
2011000016.pdf13/2011Stredoslovenská energetika, Žilina2011-01-132011-01-31Faktúra za dodávku elektriny-vyúčtovanie
2011000015.pdf12/2011Stredoslovenská energetika, Žilina2011-01-132011-01-26Faktúra za dodávku elektriny-vyúčtovanie
2011000014.pdf11/2011Stredoslovenská energetika, Žilina2011-01-132011-01-26Faktúra za dodávku elektriny-vyúčtovanie
2011000013.pdf10/2011CBS, Banská Bystrica2011-01-072011-01-21Ročný poplatok za internet. doménu
2011000012.pdf09/2011Mikuláš Feješ, Tornaľa2011-01-122011-01-30Kontrola hasiacich prístrojov
2011000011.pdf08/2011Veolia, Banská Bystrica2010-12-312011-01-20Faktúra za vodné
2011000010.pdf07/2011T-Com, Bratislava2011-01-032011-01-25Faktúra za telefónne hovory
2011000009.pdf06/2011Balex, Rimavská Sobota2010-12-312011-01-10Faktúra za kancelársky materiál
2011000008.pdf05/2011T-Mobile, Bratislava2010-12-222011-01-11T-Mobile - faktúra za telefónne hovory
2011000007.pdf04/2011Ladislav Matheides, Rimavská Sobota2011-01-042011-01-18Výkon činnosti TPO a BOZP za 01/2011
2011000006.pdf03/2011Slovenský plynár. priemysel, Bratislava2011-01-012011-01-17Zálohová faktúra za plyn 01/2011
2011000005.pdf02/2011RS NET, Rimavská Sobota2011-01-012011-01-11Internet 01/2011
2011000004.pdf01/2011Le Cheque Dejeuner, Bratislava2010-12-162011-01-15Stravné lístky na január 2011

 

Objednávky:

Dokument / linkaČísloPartnerVystavenéPopis
2011000164.pdf28/2011Ing. Jozef Szabó - FINITI, Rimavská Sobota 2011-10-24Počítač, program, inštalácia
2011000163.pdf27/2011FITTICH RATES s.r.o., Rožňava 2011-10-10Odb. prehl. a skúška EZS a EPS
2011000162.pdf26/2011Geodézia Rimavská Sobota 2011-10-11Polohopisné a výškopisné zameranie
2011000161.pdf25/2011Elektrokomplex, s.r.o., Rimavská Sobota 2011-10-05Odb. prehliadka a skúška el. zariadenia
2011000160.pdf24/2011Jaroslav Bálint, Hnúšťa 2011-10-05Odborná prehliadka a skúška plynových a tlak.zar.
2011000159.pdf23/2011Ing. Jozef Szabó - FINITI, Rimavská Sobota 2011-09-21Tonery
2011000158.pdf22/2011Ing. Jozef Szabó - FINITI, Rimavská Sobota 2011-09-20Tonery
2011000157.pdf21/2011Jozef Tokár, Rimavská Sobota 2011-09-28DVD "Oberačkové slávnosti Ožďany 1961"
2011000156.pdf20/2011Ing. Jozef Szabó-FINITI, Rimavská Sobota 2011-09-14Počítačová zostava
2011000155.pdf19/2011Elektrokomplex, s.r.o., Rimavská Sobota 2011-09-02Oprava elektroinštalácie
2011000154.pdf18/2011BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda 2011-08-18Čistiace a dezinfekčné prostriedky
2011000153.pdf17/2011Kníhkupectvo MARSAB, Rimavská Sobota 2011-08-08Knihy
2011000152.pdf16/2011Gabriel Molnár, Rimavská Sobota 2011-08-01Oprava vozidla Š Felícia RS-764AC
2011000151.pdf15/2011GEODÉZIA Rimavská Sobota 2011-08-01Výškopisné a polohopisné zameranie
2011000150.pdf14/2011FITTICH RATES s.r.o., Rožňava 2011-07-27Štvrťročná kontrola EPS
2011000149.pdf13/2011Ing. Jozef Szabó - FINITI, Rimavská Sobota 2011-07-27Tonery
2011000148.pdf12/2011Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota 2011-07-27Zber a uloženie objemného odpadu
2011000147.pdf11/2011Ing. Jozef Szabó - FINITI2011-07-27Cartridge do tlačiarní
2011000146.pdf10/2011Ing. Michal Kalina - MÉDIA, Rimavská Sobota 2011-07-15Tovar pre reštaurovanie
2011000145.pdf09/2011RENET - René Tokár, Rimavská Sobota 2011-07-15Oprava kopírky
2011000098.pdf08/2011Radovan Tariška, Bratislava2011-05-09Objednávka hudob.vystúpenia na "Noc v múzeu"
2011000097.pdf07/2011Elektrokomplex, s.r.o., Rim. Sobota2011-05-09Objednávka odbor. prehliadky elektric.zariadenia
2011000096.pdf06/2011Spolok Bašta, Rim. Sobota2011-04-18Objednávka ukážok boj. umení na "Noc v múzeu"
2011000055.pdf05/2011GAMAalumínium, Žiar nad Hronom2011-03-15Objednávka zámkov do paždíkov
2011000054.pdf04/2011Balex, Rim. Sobota2011-02-28Objednávka kancelárskeho tovaru
2011000053.pdf03/2011Média - Ing. Milan Kalina, Rim. Sobota2011-02-25Objednávka tovaru
2011000052.pdf02/2011Kníhkupectvo Madách-Posonium, Rim. Sobota2011-02-25Objednávka publikácií
2011000030.pdf01/2011Decus - Ing. Šoka, Žilina2011-02-16Objednávka zverejnenia zmlúv na rok 2011