A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Múzejná pedagogika

Vzdelávanie v múzeu

Pre žiakov základných a stredných škôl múzeum ponúka prednášky, vyučovacie hodiny, výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám a animačné programy v rámci stálych expozícií.
Bádateľské služby
Gemersko-malohontské múzeum ponúka konzultácie s odbornými pracovníkmi múzea zo študijných alebo súkromných účelov. Bádateľom po dohode vopred sprístupníme na prezenčné štúdium jednotlivé zbierkové predmety a dokumenty z archívnych fondov. Návštevu múzea za účelom bádania je potrebné nahlásiť vopred u konkrétneho odborného pracovníka. (Personálne obsadenie – vytvoriť prepojenie) Bádateľ je povinný pri návšteve múzea vyplniť bádateľský list, v ktorom sa zaväzuje k ďalšiemu nakladaniu s informáciami v zmysle bádateľského poriadku, o ktorom bude oboznámený.
Archeologické výskumy
Gemersko-malohontské múzeum vykonáva záchranné archeologické výskumy podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR pod číslom MK - 1134/2008-51/3546, zo dňa 7. marca 2008.
Vykonávaním archeologických výskumov je
Poverená osoba
PhDr. Alexander Botoš
E-mail
botos@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
0911 239 234
Svadobné fotenie
Gemersko-malohontské múzeum ponúka priestory na svadobné fotenie, v interiéri a exteriéri múzea. Cena fotenia je 30€. Poplatok za fotenie sa uhrádza najneskôr 3 dni vopred. Termín a čas je potrebné dohodnúť vopred.
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Oštrom Mareková
E-mail
marekova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
Predaj publikácií
É. Kerényi: Od Ameriky po Japonsko. Slávni cestovatelia, exotické zbierky. Katalóg k výstave. 2022 - Amerikától Japánig. Híres utazók, egzotikus tárgyak. Kiállítási katalógus. 2022
4

Petőfi 200. Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak... Petőfi nyomában Gömörben és Nógrdádban - öt múzeumban. 2023
6

É. Kerényi: Fábry János (1830 - 1907). Katalóg k výstave - Kiállítási katalógus. 2021
3

O.Bodorová a Ľ.Pulišová: Pôvab kraslíc. Katalóg zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. 2021
3

É. Kerényi: István Hatvani (1718 – 1786). Katalóg k výstave - Kiállítási katalógus. 2019
3

A. Kolár: Maliar Július Sándy - Sándy Gyula festőművész (1827 – 1894). 2019
3

O. Bodorová a Ľ. Pulišová: D. Fertő. Rómsky rezbár. Katalóg k výstave. 2018
3

A. Kolár: Eduard Putra - Putra Ede (1883 – 1915). Katalóg diel - Életmű katalógus. 2016
3

É. Ádamová a A. Matúšková: István Ferenczy (1792 – 1856). Človek a dielo - A müvész és ember. 2012
3

Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch 1944 - 1945. Sprievodca výstavou. Zostavil M. Uhrin. 2010
1

Géza Haynik: Poznámky - Jegyzetek. Denník vojnového zajatca - Egy hadifogoly naplója 1916-1917. 2021
8

Obsah #1 #2 #3
O. Bodorová: Hrnčiarstvo v Šiveticiach. Východný Gemer-Malohont. 2021
15

Obsah #1 #2

O. Bodorová: Hrnčiarstvo v Suchánskej doline. 2019
15

Obsah: #1 #2
J. Alberty: Rimavská Sobota vo svetle archívnych dokumentov a histórie do roku 1918. 2019
10

A. Botoš: Rimavská Sobota vo svetle archeológie archeologických nálezov. 2017
6

Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciu. Zborník Etnograf a múzeum, ročník VII. Zostavila O. Bodorová. 2004
5

Az állandó honismereti kiállítás kalauza és A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum története 1882-2002. A múzeumalapítás 120. évfordulója alkalmából. Szerkesztette O. Bodorová. 2004
1

Early Villanyian site of Hajnáčka I. (Southern Slovakia). Paleontological research 1996 - 2000. Edited by M. Sabol. 2004.
5

S. Bornayová: Gemerská kuchárka s CD. 1998
4

S. Bornayová a M. Janštová: Hajnáčka. 1998
2

J. Bolfík a kol.: Gemer-Malohont I. Príroda. 1990
5

L. Sokolovský a kol.: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. 1999
5

GEMER-MALOHONT I. 2005. Zborník Gemersko-malohontského múzea
3

GEMER-MALOHONT II. 2006. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

GEMER-MALOHONT 3. 2007. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

GEMER-MALOHONT 4. 2008. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 5. 2009. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 6. - 7. 2011. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 8. – 9. 2013. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 10. 2014. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 11. 2015. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 12. 2016. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah #1 #2

GEMER-MALOHONT 13. 2017. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 14. 2018. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 15. 2019. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 16. 2020. Zborník Gemersko-malohontského múzea
5

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 17. 2021. Zborník Gemersko-malohontského múzea
5

Obsah #1 #2, Tartalom #1 #2, Contents #1 #2

GEMER-MALOHONT 18. 2022. Zborník Gemersko-malohontského múzea
5

Obsah #1,#2, Tartalom #1,#2, Contents #1,#2

M. Ujváry: Írások T. Mihályról. T. Mihály Gömöri Kulturális Egyesület, Putnok 2009
10

Štefan Balázs. Katalóg k autorským výstavám. Mestská galéria v Rimavskej Sobote. 2010
5

S. Holečková: Rožňavské cechy. Banícke múzeum v Rožňave. 2013
11.50

P. Hlodák a J. Križáni: Krása slovenského skla. 2015
20

A. Németh Bozó a J. Puntigán: Gyurkovits. Maliar Lučenca. – Losonc festője. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. 2017
4

P. Buday: István Gróh a dokumentovanie stredovekých nástenných malieb v Uhorsku. 2021
15

A. Hacsi: Horkosladký chlieb tenisový. 2020
9

A. Hacsi: Keserédes Teniszkenyér. 2020
9

M. Škodová: Ľudová hrnčina z Novohradu. 2021
12

J. Aláč: Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska 1968 - 1991. 2020
12

M. Lacko a kolektív: Denník storočnej dámy. História divadelných udalostí v Rimavskej Sobote od začiatku 19. storočia po súčasnosť. 2021
15

Sobotské okamihy. Zborník literárnych prác človenov literárneho klubu KARAVANA. 2017
6

KARAVÁNA ide ďalej... Zborník literárnych prác členov literárneho klubu KRAVANA. 2014
6

M. Adamová: Lučenec v plameňoch strachu hrôzy. Vypálenie mesta v roku 1849. 2019
7

T. Urbašík: Spomienky z okolia Horného Ipľa. 2020
10

J. Aláč: Tu spočíva kvet, čo zanechal svet. 2021
22

A. Botoš a kol. (zost.): Rimavské Janovce. Kapitoly z dejín obce. 2023
16

Obsah: #1

Petőfi 200. Buďme všetci článkami jednej reťaze... Po stopách Petőfiho v Gemeri a Novohrade - v piatich múzeách. 2023
6


Buday Péter: Gróh István és a magyarországi középkori falfestmények dokumentálása. 2022
15

Monika Tihányiová: A Csetnekiek kultúrtörténeti és gasdaságtörténelmi barangolások Felső-Gömörben. 2022
15

Z histórie mlynov a mlynárstva v Gemeri-Malohonte. 2023
15

GEMER-MALOHONT 19. 2023. Zborník Gemersko-malohontského múzea
5

Obsah 1 2

Suveníry
Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.30

bankovka 0 EURO SUVENÍR
3

Tričko
15

Maskot GMM - bábika Tashi
18

Maskot GMM - kľúčenka Tashi
8

Kyjatické hračky - koník malý
18

Kyjatické hračky - koník veľký
35

Kyjatické hračky - rybka
10

Prívesok - Lunica
30

Prívesok - Býčie rohy
12

Bronzový corpus Krista
70

Magnetky keramické
7

Plyšový vtáčik
13

Vtáky Slovenska - odznak
2,50

Nástenné maľby - maľovanie podľa čísel - obraz
56

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
envelopeuserphone-handset