Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/gmmuzeumsk/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/gmmuzeumsk/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Múzejná pedagogika - Gemersko-malohontské múzeum
A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Múzejná pedagogika

Vzdelávanie v múzeu

Pre žiakov základných a stredných škôl múzeum ponúka prednášky, vyučovacie hodiny, výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám a animačné programy v rámci stálych expozícií.

Bádateľské služby

Gemersko-malohontské múzeum ponúka konzultácie s odbornými pracovníkmi múzea zo študijných alebo súkromných účelov. Bádateľom po dohode vopred sprístupníme na prezenčné štúdium jednotlivé zbierkové predmety a dokumenty z archívnych fondov. Návštevu múzea za účelom bádania je potrebné nahlásiť vopred u konkrétneho odborného pracovníka. (Personálne obsadenie – vytvoriť prepojenie) Bádateľ je povinný pri návšteve múzea vyplniť bádateľský list, v ktorom sa zaväzuje k ďalšiemu nakladaniu s informáciami v zmysle bádateľského poriadku, o ktorom bude oboznámený.

Archeologické výskumy

Gemersko-malohontské múzeum vykonáva záchranné archeologické výskumy podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR pod číslom MK - 1134/2008-51/3546, zo dňa 7. marca 2008.
Vykonávaním archeologických výskumov je
Poverená osoba
PhDr. Alexander Botoš
E-mail
director@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
0940 611 807

Svadobné fotenie

Gemersko-malohontské múzeum ponúka priestory na svadobné fotenie, v interiéri a exteriéri múzea. Cena fotenia je 30€. Poplatok za fotenie sa uhrádza najneskôr 3 dni vopred. Termín a čas je potrebné dohodnúť vopred.
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Oštrom Mareková
E-mail
marekova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
envelopeuserphone-handset