A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Vyhlásenie o prístupnosti

Gemersko-malohontské múzeum má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://gmmuzeum.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie:

  • vložené videá na webovom sídle neobsahujú titulky;
  • niektoré obsahové časti neobsahujú správnu štruktúru nadpisov – H1, H2, H3;
  • pri niektorých neštandartných rozlíšeniach obrazoviek sa text stáva nečitateľný;
  • ovládanie lightboxu nie je možné ovládať pomocou kláves;
  • opakujúci sa obsah nie je možné preskočiť pomocou skip-linkov;
  • prvky na stránke majú svoje nemenné poradie, ktoré nie je možné upraviť podľa logického poradia;
  • asistenčná technológia nedokáže rozpoznať obsah na popredí, napr. pri otvorení lightboxu;
  • PDF dokumenty nemajú definovaný názov, záložky a jazyk;
  • asistenčná technológia číta cudzojazyčné informácie v predvolenom jazyku;
  • webové sídlo obsahuje syntaktické chyby;

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@prognessa.com. Technickým prevádzkovateľom webového sídla je PROGNESSA, s. r. o.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.3.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2012 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh