Dieťa a jeho svet

 

Dieťa a jeho svet13. 12. 2017 – 30. 04. 2018
Vernisáž výstavy: 13. 12. 2017 o 15.00 hod.
Kurátorka: Mgr. Ľudmila Pulišová

Život dieťaťa v minulosti bol diametrálne odlišný od života dnešných detí. Ovplyvňovali ho vtedajšie rodinné a spoločenské podmienky, sociálna situácia a v neposlednom rade sled praktizovaných poverových predstáv. Výstava „Dieťa a jeho svet“, ktorá predstaví život dieťaťa v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí regiónu Gemer-Malohont. Prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov z fondov etnológia, história a archeológia bude prezentované obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detský odev, nábytok a v neposlednom rade aj hračky a hry.

 

Fotografie z výstavy:

 

Dieťa a jeho svet Dieťa a jeho svet Dieťa a jeho svet Dieťa a jeho svet  
Dieťa a jeho svet Dieťa a jeho svet Dieťa a jeho svet    

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota