NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník 20. máj 2017, 18:00 – 23:00
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí

V s t u p n é : 1 €
Deti do 6 rokov zdarma

Program:

18:00
- Slávnostné otvorenie riaditeľkou múzea
- Sprístupnenie výstavy „Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok GMM.“
- Predstavenie remeselníkov
- Hosť večera - Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Rimavská Sobota

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník18:30 a 20:30
- Divadelná scénka – 135 rokov múzea a Ján Fábry medzi nami. Účinkujú žiaci konzervatória

18:45
- Vstup do múzea, prehliadka stálych expozícií a aktuálnych výstav
- Komentovaná prehliadka stálej expozície o 20:00 a 22:00

19:00 a 21:00
- Hudobný recitál konzervatória – v priestoroch múzea

Aktuálne výstavy:
Maliar Lučenca. Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)
Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník
Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok GMM

Pripravili sme pre Vás:
- Prezentácia ľudovej a remeselnej výroby:
Marek Kando – výroba fajok v súčasnosti
Katarína Slaninová - prírodné mydlá
Ľubomíra Žilková a Eva Sojková – výroba cigánskych tkaničiek
Martin Feľbaba - pletenie lana
Henrieta Babik – výroba bižutérie, vianočných ozdôb a dekorácií z korálkov
Ladislav Hedvigi – výroba drevených kyjatických hračiek
Anna Agócsová – ručné a strojové vyšívanie

V areáli múzea:
- Gazdovský dvor so živými zvieratami
- Ochutnávka guľáša a občerstvenie

Každý 100.návštevník dostane darček od riaditeľky múzea.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ročník      

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota