Žijem na strome a je mi dobre

 

Žijem na strome a je mi dobre07. 12. 2017 – 28. 02. 2018
Vernisáž výstavy: 7. 11. 2017 o 15.00 hod.
Kurátorka výstavy: RNDr. Alena Martincová (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici)
Za GMM zodpovedá: RNDr. Monika Gálffyová (biologička)

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote pripravilo v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici reprízu interaktívnej výstavy „Žijem na strome a je mi dobre“, ktorá poskytne návštevníkom možnosť dozvedieť sa zážitkovou formou poznatky o rozmanitosti života na stromoch a v ich okolí.
Pre dnešného človeka sú stromy niečo bežné, možno pekné a určite dôležité, ale málokto vie skutočne popísať a porozumieť dôležitosti stromov pre existenciu mnohých rastlinných, živočíšnych druhov, húb a napokon aj človeka, ako aj ich nenahraditeľnosť v globálnom ekosystéme Zeme.
Rozmanitosť života na stromoch je prezentovaná na príklade piatich druhoch stromov: dub, lipa, vŕba, jedľa a jabloň. Návštevník môže poznávať jednotlivých zástupcov vtákov, cicavcov a hmyzu, cez vystavené zbierkové predmety. Súčasťou výstavy je niekoľko interaktívnych prvkov, ktoré umožnia návštevníkovi zmysluplne a tvorivo stráviť čas na výstave, obohatiť si svoje vedomosti a zamyslieť nad skutočným významov stromov pre samotnú existenciu života na našej planéte.

 

Fotografie z výstavy:

 

Žijem na strome a je mi dobre Žijem na strome a je mi dobre Žijem na strome a je mi dobre Žijem na strome a je mi dobre Žijem na strome a je mi dobre
Žijem na strome a je mi dobre Žijem na strome a je mi dobre Žijem na strome a je mi dobre Žijem na strome a je mi dobre
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota